Choď na obsah Choď na menu
 

Kanadský Najvyšší súd povolil eutanáziu

 

 

9. február 2015 (AlexSchadenberg.Blogspot.com) – Najvyšší súd v Kanade rozhodol, že lekári majú podľa zákona právo na usmrtenie pacientov poskytnutím eutanázie a asistovanej samovraždy. Súd navyše nepresným a subjektívnym vyjadrovaním nezodpovedne rozhodol tak, že parlament sa musel rozhodovať bez objektívnych kritérií. Toto rozhodnutie stanovuje nebezpečný precedens, ktorý bude v prípade nekontrolovania viesť k zneužívaniu, čo sa už teraz deje v Holandsku, Belgicku a Švajčiarsku.

Rozhodnutie vykonávať eutanáziu a asistovanú samovraždu sa uplatňuje rovnako na psychické ako aj na fyzické utrpenie, pričom nestanovuje žiadne zreteľné hranice. Keďže neexistuje presné vymedzenie psychického utrpenia, súd svojím rozhodnutím otvoril Pandorinu skrinku.

Psychické utrpenie bolo v Holandsku príčinou niekoľkých úmrtí: eutanáziou bola usmrtená zdravá žena, ktorá trpela na tinnitus – ušné šelesty; zdravý muž na penzii, ktorý bol osamotený a deprimovaný; zdravá hluchá žena a mnohé iné prípady.

Rozhodnutie legalizuje umožnenie eutanázie:

spôsobilej dospelej osobe, ktorá (1) jasne súhlasí s ukončením života a (2) je v bolestivom a nezmeniteľnom zdravotnom stave (vrátane choroby, poruchy alebo handicapu), ktorý spôsobuje pretrvávajúce utrpenie neznesiteľné pre osobu v okolnostiach jej zdravotného stavu.“

Pojem „spôsobilá dospelá osoba“ je dosť jasný, ale čo ak je človek deprimovaný? V Oregone je zákon o asistovanej samovražde ohraničený na jedincov, ktorým ostáva menej ako 6 mesiacov života. Dr. Charles Bentz písal o svojom dlhodobom pacientovi, ktorému bola diagnostikovaná depresia a aj tak zomrel vďaka asistovanej samovražde – a zákon tvrdí, že ľudí s depresiou pred asistovanou samovraždou chráni. Podobne je to aj v Belgicku, kde zákon hovorí o „spôsobilosti osoby“ –  takýmto spôsobom zomrela matka Dr. Toma Mortiera, hoci prežívala depresiu z rozchodu.

V rozhodnutí súdu sa uvádza, že osoba musí so zákrokom celkom súhlasiť. Ale čo ak toho nie je schopná? Nedávne štatistiky z Holandska ukazujú, že sa v krajine vykonalo najmenej 300 asistovaných samovrážd bez úplného súhlasu. Podľa štatistík sú dokonca tieto asistované samovraždy nahlásené len zriedka.

Dôjde k zneužívaniu tohto zákona? Ako by mohlo nedôjsť?! Najvyšší súd uvádza, že osoba musí byť „v bolestivom a nezmeniteľnom zdravotnom stave (vrátane choroby, poruchy alebo handicapu).“ Tento výrok je však neuveriteľne subjektívny: zdravotný stav mnohých ľudí je poznačený veľkou bolesťou a je nezmeniteľný. Touto definíciou sa tak veľký počet ľudí s hocijakou slabosťou či telesnou chybou môže cítiť zo strany svojich priateľov alebo zdravotníctva pobádaný podstúpiť eutanáziu.

Rozhodnutie navyše uvádza, že zdravotný stav osoby musí „spôsobovať pretrvávajúce utrpenie neznesiteľné pre osobu v okolnostiach jej zdravotného stavu.“ Tento výrok akoby hovoril o mučivej bolesti, no v skutočnosti je tiež veľmi subjektívny, keďže každý jedinec má inú hranicu znesiteľnosti. Neexistuje pre to objektívna norma.

Ak bude rozhodnutie so svojím subjektívnym jazykom legálne včlenené do legislatívy, povedie to k tomu, že asistovaná samovražda sa stane normou pre všetky situácie v Belgicku a Holandsku, ktoré viedli k obavám v mnohých krajinách sveta.

Asistovaná samovražda je príležitosťou, ako zneužiť staršie osoby, jedincov s telesnými poruchami a iných osôb so znevýhodnením. Depresia je bežná predovšetkým u ľudí so závažným zdravotným stavom. Asistovaná samovražda predstavuje opustenie ľudí, ktorí žijú s depresiou a ktorí si vyžadujú podporu a náležitú opateru, a podkopáva dôležité preventívne programy pre mentálne zdravie a samovraždy.

Nikdy nebude bezpečné to, že doktori majú zákonom dané právo spôsobiť smrť svojich pacientov, rovnako ako ani žiadne množstvo takzvaných „záruk“ nemôže ochrániť tých, ktorí žijú v depresii alebo sú zneužívaní. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí zneužijú svoju moc na to, aby niekoho usmrtili a bude stále viac dôvodov vedúcich k takýmto činom.

Skutočnosť, že asistovaná samovražda v prípade psychického stavu sa v Holandsku za rok 2013 strojnásobila, by mala po tomto rozhodnutí Najvyššieho súdu znepokojovať každého Kanaďana. Fakt, že len veľmi málo ľudí žiada o eutanáziu v dôsledku psychického utrpenia, aj keby bolo možné túto bolesť zmierniť, by nám mala dodať nádej, že nikto v skutočnosti nepotrebuje zomrieť takýmto spôsobom.

Keďže voľby sa pravdepodobne uskutočnia v októbri, koalícia žiada na prevenciu eutanázie od vlády, aby využila článok 33 Kanadskej charty práv a slobôd za účelom získania času potrebného na vytvorenie zákona, ktorý bude mať moc ochrániť Kanaďanov.

Nemôžeme Kanaďanov ponechať falošnému lákaniu asistovanej samovraždy. Musíme pokračovať v boji v prospech zraniteľných a slabých až dovtedy, kým nasledujúci Najvyšší súd toto rozhodnutie aktivistov nezruší.