Choď na obsah Choď na menu
 

Škótsky zákon povoľuje asistovať pri samovražde

„Pomoci pri umieraní“ ako „lekárske ošetrenie.“

 

V Škótsku sa rokuje o schválení predloženého zákona, ktorý by oprávňoval kohokoľvek zúčastniť sa na asistovanej samovražde. Citujeme zo zákona, ktorý je v protiklade s americkým návrhom, úprimne pomenovanom ako „Škótsky zákon o asistovanej samovražde“: 

Žiadna trestná zodpovednosť za asistovanie pri samovražde
(1) Nie je trestným činom (akéhokoľvek druhu) asistovať osobe pri spáchaní samovraždy.

To v zásade znamená, že asistovať môže ktokoľvek.

Osoba, ktorá chce umrieť, musí mať minimálne 16 rokov a dvaja lekári musia potvrdiť, že má smrteľnú alebo „život skracujúcu“ nemoc. Keď sa nad tým zamyslíte, takou nemocou môže byť takmer čokoľvek:

(5) Druh nemoci alebo stavu, na ktorý odkazuje podsekcia (4) je (a) nemoc, ktorá je pre človeka smrteľná alebo život skracujúca alebo (b) stav, ktorý sa človeku postupne zhoršuje a je buď smrteľný alebo skracujúci život.

To je dostatočne široký priestor na to, aby sa tam zmestil pohrebný voz". Mnoho stavov nie je ani zďaleka smrteľných, ale dajú sa považovať za skracujúce život vrátane cukrovky, asymptomatickej nákazy HIV, sklerózy multiplex, upchatých artérií, bipolárnej afektívnej poruchy, lupusu (systémový lupus erytematózus, SLE) alebo dokonca obezity či závislosti na nikotíne.

Približujú sa k naplneniu snu Jacka Kevorkiana (amerického aktivistu za eutanáziu, pp.) o nelekárskych „licencovaných asistentoch eutanázie:“

Licencovaný asistent má najlepším spôsobom
(a) zabezpečiť pred, počas a po vykonaní samovraždy (alebo pokusu o samovraždu) osobou, pre ktorú koná, takú praktickú pomoc, akú dotyčný človek racionálne požaduje,
(b) poskytnuť tejto osobe útechu a uistenie,
(c) byť s touto osobou, keď požije alebo použije akékoľvek farmaceutiká alebo iné substancie či látky iným spôsobom šírené alebo dodané za účelom samovraždy tejto osoby,
(d) tak skoro, ako je to aplikovateľné po uplynutí doby 14 dní spomínaných v sekcii 17(2), odobrať osobe akékoľvek tieto farmaceutiká či iné substancie alebo, odsek 20, prostriedky, ktoré sú vo vlastníctve tejto osoby.

Čím chceš byť, keď vyrastieš, Bonnie?„Chcem pomáhať ľuďom, ktorí sa idú zabiť, mami!“ „Aké dobré dievčatko!“

Všimnite si, že neexistuje žiadne ustanovenie ohľadom zásahu človeka zabraňujúcemu samovražde.

Nasledujúci odsek však vyvracia celý proces licencovania na podporovanie samovraždy:

Licencovanie asistentov
(1) Škótski ministrú smú príkazom ustanoviť (a) osobu alebo organizáciu, asociáciu či skupinu osôb, aby boli licenčnou autoritou, alebo (b) osoby alebo organizácie, asociácie či skupiny osôb, ktoré majú byť licenčnou autoritou, aby boli asistentmi

Pomyslite na to, ako by sa srdcia ideológov v (eutanáziu podporujúcich. pp.) organizáciach Compassion and Choices (Súcit a voľba) alebo Dignity in Dying (Dôstojnosť v umieraní) rozozvučali už pri myšlienke na to, že budú mať možnosť licencovať asistentov pri samovražde.

Navrhovaný zákon v takej radikálnej podobre, v akej je teraz, poslúži len ako spúšťací mechanizmus pre možnú aktívnu eutanáziu po tom, čo si ľudia zvyknú na zabíjanie ako akceptovateľnú odpoveď na ľudské utrpenie.

Sme trvale a ustavične tlačení ku kultúre smrti na požiadanie.

Na viacerých miestach sú na tejto ceste ďalej ako inde. Ale neurobme chybu. Všetky cesty asistovanej samovraždy/eutanázie vedú do toho istého cieľa.

Zdroj: TU

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.