Choď na obsah Choď na menu
 

Aliancia za rodinu: Stratégia "rodovej rovnosti“ degraduje ženu na pracovnú silu, vychádza z boja medzi pohlaviami

Aliancia za rodinu

 Ženy nepotrebujú kvóty, aby boli akceptované v spoločnosti, uviedla Verešová

„Nový ideologický dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva k rozbíjaniu rodiny, degraduje ženu iba na pracovnú silu a núti ju ísť od detí čím skôr pracovať. Dokument prispieva k ponižujúcemu vnímaniu a diskriminácii žien, ktoré sa rozhodnú inak ako chce štát. Ženy potrebujú také nástroje pri zosúlaďovaní rodičovských a pracovných povinností, aby si mohli skutočne slobodne vybrať, či chcú pracovať alebo zostať doma s deťmi, napríklad až do začatia ich školskej dochádzky. To je skutočná pomoc ženám. Ženy nepotrebujú kvóty, aby boli akceptované v spoločnosti. Napríklad, násilné presadzovanie rovnakého pomeru mužov na materských dovolenkách ženy viac poníži a zosmiešni, ako by ich to malo zrovnoprávniť. Žiadame odmietnutie tohto dokumentu,“ povedala Anna Verešová, hovorkyňa Aliancie za rodinu.


“Stratégia rodovej rovnosti by nemala vychádzať z nevedeckých teórií „boja medzi pohlaviami“, mala by podporovať rodinu ako súdržnú základnú bunku spoločnosti. V nej vyrastajú nové generácie a je pre ne zásadne dôležité vidieť rodičov nie navzájom bojovať, ale v láske a úcte sa dopĺňať. Pre deti je v rodine nenahraditeľný tak otec ako aj mama. Prítomnosť otca znižuje delikvenciu a antisociálne správanie chlapcov a predčasnú sexuálnu aktivitu u dievčat, prítomnosť matky poskytuje deťom emocionálne bezpečie,” povedal Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu.

„V Nórsku, ako krajine s vysokou mierou rodovej rovnosti, bol potvrdený paradox, že napriek miliónom na rôzne projekty sa ženy stále rozhodujú viac pre prácu s ľuďmi a muži preferujú technické odbory. Výskumy hovoria, že ide aj o biologicky podmienenú špecializáciu, nielen o vplyv kultúry či o tzv. „rodové stereotypy“ spôsobené výchovou, ktoré chcú ideológovia odbúravať,“ dopĺňa Peter Kremský, hovorca Aliancie za rodinu. „Muži a ženy nemajú byť v žiadnej oblasti rodinného ani pracovného života súpermi, ale spoluhráčmi,“ dodáva.

 

Aliancia navrhuje príjem na materskej dovolenke vo výške platu ženy, ktorý zarábala pred otehotenením

“Šírenie týchto nevedeckých rodových teórií stále viac podlieha kritike vedcov, avšak politici nimi stále s obľubou odôvodňujú milióny minutých prostriedkov. Aj v prípade predložených dokumentov preto žiadame ich odmietnutie a presmerovanie neužitočne plánovaných peňazí na projekty konkrétnej pomoci ženám, rodinám a podpore skutočne slobodnej voľby občanov. Navrhujeme príjem na materskej dovolenke vo výške platu ženy, ktorý zarábala pred otehotenením a žiadame, zabezpečiť rovnaký príspevok na dieťa, ak sa matka a otec rozhodnú zabezpečovať starostlivosť o dieťa samostatne, aká je vyplácaná predškolskému zariadeniu. Chceme, aby si rodiny slobodne mohli zvoliť prítomnosť mamy pri deťoch. Rodina ako ekonomická jednotka musí byť sebestačná a má mať dostatočný príjem, aby živiteľ rodiny mohol zabezpečiť svoju manželku a deti v čase starostlivosti matky o dieťa,“ uzatvára Chromík.

Z uvedených dôvodov Aliancia za rodinu podala zásadné pripomienky k stratégii ako aj akčnému plánu a žiada ich odmietnuť.

Informácie redakcii poskytol Anton Chromík, hovorca Aliancie za rodinu.

Zdroj: tu