Choď na obsah Choď na menu
 

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv zvažuje schválenie „embrya troch rodičov“

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (ang. skr. FDA) v tichosti zvažuje, či nebude nasledovať príklad Spojeného kráľovstva a neumožní tak vytváranie „embryí troch rodičov“, aby tak riešil vzácne genetické choroby, ktoré oslabujú rodiny.

Zhromaždeným odborníkom z celého územia USA mala o tom pomôcť rozhodnúť druhá z troch panelových diskusií, ktorej zastupujúcim orgánom Institute of Health (Inš !@#$%^&*útu zdravia, pozn. prekladateľa) bol práve FDAČlenstvo v týchto skupinách a výboroch bolo napadnuté s tým, že by sa malo zvážiť ich menovanie. Tvrdilo sa, že výbory boli poskladané tak, aby boli za schválenie.

Podľa prednášajúcich je celkom zrejmé, že výbory - vo veľkej miere tvorené liberálmi – uprednostňujú kroky, ktoré podporujú pokročilosť technológií,“ povedal David Prentice z pro-life Inš !@#$%^&*útu Charlotte Lozier„Bolo tam veľa vedeckých prezentácií, etické však boli v menšine.“

Prentice povedal, že je pozoruhodné, že workshopy niesli spoločný názov Etické a sociálne politické úvahy nových technikách na prevenciu prenosu materskej mitochondriálnej DNA“. Pre FDA ich všetky organizoval Institute of Medicine.

Jeden účastník tohotýždňového rokovania, sociológ John H. Evans z University of California, povedal, že v súčasnom stave americkej polarizácie bude vláda demokratov menovať do výboru liberálov a bude pri svojich výberoch presadzovať liberálnu bioetiku“. Títo budú oveľa otvorenejší reprodukcii a experimentovaniu s DNA než ktokoľvek z tých, ktorých by vymenovala republikánska vláda. Je to hanba,“ povedal Dr. Evans pre LifeSiteNews. Aj v prípade polarizácie „by sa obe strany mali navzájom rozprávať a učiť sa jedna od druhej“.

Mitochondriálny materiál, ktorý by sa transplantoval od darkyne vajíčka alebo embrya (čím by sa embryo darcu usmrtilo) do embrya tvoreného tromi rodičmi, sa nachádza vo väčšine ľudských buniek, pričom generuje energiu pre bunky. Túto energiu potrebujú bunky na svoje fungovanie. Rôzne poškodenia v mitochondriách spôsobujú celý rad ochorení, akými sú: demencia, slepota, skleróza multiplex, epilepsia a iné. Takýto prenos by dieťatu zaručil, že ich od svojej matky nezdedí.

Evans, ktorý bol pozvaný do panelovej diskusie tento týždeň, pretože písal o histórii diskusií o genetike, výboru IoM povedal, že americká verejnosť „verí v manipuláciu prirodzenosti“, „najmä vtedy, keď ide o zmierňovanie utrpenia“, „prirodzený“ človek však chce, aby vlastnosti druhu boli určené „prírodou“ alebo Bohom a nie spoločnosťou“.

Mitochondriálny transfer však spadá niekde medzi toto rozlíšenie, povedal Evans. Vlastne to nie je liečenie choroby. Nikto túto chorobu nemáIde o vytváranie človeka bez choroby.“ Túto hranicu ešte americká veda zatiaľ neprekročila.

Evans poznamenal, že jeden z teoretických spôsobov mitochondriálneho prenosu – darovanie embrya od darcu, by bola neprijateľná tak pre katolíkov, ako pre evanjelických protestantov. Pri ňom je totiž embryo darcu zabité. Proti druhému možnému spôsobu prenosu materiálu bez choroby z neoplodneného darcu vajíčka, by boli podľa jeho názoru len katolíci, keďže ich tradícia prirodzeného zákona“ takýto zásah do prirodzenosti zakazuje.

Prentice z Lozierovho inšitútu však hovorí, že genetická manipulácia na prevenciu ochorení niečích detí by bola len „otvorením prvej brány“. Ďalej príde na rad odstránenie nežiadúcich dedičných vlastností: začne to samozrejme chorobami, no pokračovať sa bude k čoraz subjektívnejším vlastnostiam a nakoniec aj k vylepšeniam. Úprimne povedané - toto všetko je eugenika,“ povedal pre LifeSiteNews. „Chcú vytvoriť nových jedincovo ktorých len dúfa, že budú nejakým zlepšenímIgnoruje to však všetkých ľudí, ktorí skutočne tieto choroby majú.“

Podľa Prentica je tu však jeden problém, a síce prílišné sebavedomie“ tých, ktorí sa na tom podieľajú: vedia vedci naozaj, ako by mali vytvárať ľudí? Príkladom je kosáčikova anémiu. „V prípade, že dieťa zdedí kosáčikovú anémiu od oboch rodičov, dostane anémiu. Ale ak tento gén dostane len od jedného rodiča, robí ho to odolným voči malárii.“ Toto je jedno spojenie, o ktorom veda vie. Ale koľko toho veda nevie?

Prentice povedal, že proti prenosu mitochondriálneho materiálu neexistuje žiadny americký zákon, FDA však tvrdí, že má právo schvaľovať akékoľvek klinické testovanie na ľudských embryách. Výskumní pracovníci v tejto oblasti chcú schválenie FDA, aby mohli získať federálne financovanie.

Uviedol, že ak sa neokonzervatívne, náboženské a pro-life organizácie spoja v boji proti takýmto ľudským genetickým manipuláciám, bitka o financovanie sa pravdepodobne odohrá v Kongrese.