Choď na obsah Choď na menu
 

Dánsko schválilo zmenu rodu na požiadanie

Najväčšia európska organizácia bojujúca za práva homosexuálov, ILGA-Europe, pochválila dánsky parlament za to, že povolil občanom krajiny zmenu svojho pohlavia v identifikačných dokumentoch, ak o to požiadajú.

Minulý týždeň schválili dánski poslanci opatrenie, ktoré povoľuje legálnu zmenu pohlavia v dokumentoch, a to aj bez diagnostikovania poruchy identity rodu a sterilizácie, čo predtým od občanov vyžadovali. Nový zákon vstúpi do platnosti 1. septembra. Ktorýkoľvek občan krajiny, po dovŕšení 18. roku, si bude môcť legálne zmeniť svoj rod, s čakacou lehotou 6 mesiacov.

Dnes sme zrušili požiadavku sterilizácie, ak transrodoví ľudia potrebujú nové osobné identifikačné číslo ako súčasť svojej zmeny pohlavia,“ povedala vo svojom prehlásení ministerka Hospodárstva a vnútorných záležitostí, Margrethe Vestagerová.

Pre jednotlivca tak bude život jednoduchší a dôstojnejší, keď bude napríklad požiadaný preukázať svoju totožnosť v obchodoch,“ dodala.

Spolu-predsedajúci asociácie ILGA-Europe, Paulo Côrte-Real, povedal: ,,Veľmi radi vidíme zavedenie argentínskeho modelu legálneho uznania rodu v Európe. Latka bola postavená vysoko a povzbudzujeme ostatné krajiny Európy, aby túto žiadosť nasledovali za účelom odstránenia zbytočných, ponižujúcich a degradujúcich požiadaviek, ktoré bránia ľuďom po celej Európe naplno si užívať život v nimi zvolenom rode.“ 

,,Podobne ako sa v roku 1989 stalo Dánsko prvou krajinou, ktorá predstavila legálny koncept partnerstva ľudí rovnakého pohlavia, aj dnes má v Európe prvenstvo v ďalšej významnej zmene. Namiesto ponechania zodpovednosti za telo a život človeka štátu parlament rozhodol, že tieto práva prislúchajú jednotlivcovi,” povedala Gabi Callejová, spolupredsedníčka predstavenstva ILGA-Europe.

Dánsky zákon sa riadi správou, vydanou skôr v tomto roku Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorá vyžaduje eliminovanie štátnych zákonov, podobných tým v Dánsku, ktoré požadujú sterilizáciu, aby si jednotlivec mohol legálne zmeniť pohlavie.

Tieto požiadavky sterilizácie sú nasmerované proti rešpektovaniu fyzickej integrity, slobodnej vôle a ľudskej dôstojnosti človeka a môžu spôsobiť pretrvávanie diskriminácie transrodových a dvojpohlavných osôb,” uvádza správa WHO.

Dánsko je priekopníkom v procedúrach na ,,zmenu pohlavia” - krajina sa preslávila prípadom Georga Williama Jorgensena, ktorý sa v roku 1951 stal Christine Jorgensenovou, teda prvým transsexuálom.

Nedávno však aktivisti za práva homosexuálov odmietli ,,poruchu identity rodu” ako svoju koncepciu a politická vetva hnutia začala na vládu vyvíjať nátlak, aby odstránila akúkoľvek referenciu s mentálnou chorobou alebo psycho-sociálnymi vývinovými problémami pri prejavoch „transsexuality“. Hnutie namiesto toho prijalo koncept „identity pohlavia“ ako celkom autonómne a slobodné rozhodnutie jednotlivca, odhliadnuc od jeho/jej fyzického pohlavia. 

Väčšina sekulárnych inštitúcií v oblasti medicíny a práva sa tomuto tlaku podvolila, kým Dánsko smeruje k totálnemu prijatiu gender ideológie.

Len malý odpor teraz prichádza prevažne z malej časti kresťanskej komunity zväčša vedenej Katolíckou cirkvou, ktorá pokračuje v boji s hnutím na medzinárodnej úrovni. Nedávno rakúsky biskup ohlásil, že pápež František nazval gender ideológiu „démonickou.“

Pomocný biskup Salzburgu Andreas Laun povedal, že pápež sa o tom zmienil v januári na svojej krátkej audiencii. Biskup Laun tiež publikoval esej, v ktorej ideológiu kritizoval uvádzajúc, že jej „kľúčová téza … je výsledkom radikálneho feminizmu, ktorú homosexuálne lobby prijalo za svoju.“

Tvrdí, že neexistuje iba muž a žena, ale tiež iné „rody“ a že si každý človek môže vybrať ten svoj,“ dodal.

Biskup Laun povedal, že „dnes ideológiu podporujú vlády a významné osobnosti a značná časť financií je určená na jej šírenie, hoci aj na učebné materiály predškolských zariadení a škôl.“

Pápež Benedikt XVI. v posledných mesiacoch svojho pontifikátu dôrazne varoval pred gender ideológiu vo svojich dvoch príhovoroch.

V reči adresovanej pápežskej kúrii z 21. decembra 2012 upozornil na to, že pojem ,,gender” je braný ,,ako nová filozofia sexuality”, podľa ktorej ,,pohlavie nie je viac prvkom daným prírodou, ktorý má človek prijať a nájsť v ňom zmysel: je to sociálna rola, ktorú si vyberáme sami, kým v minulosti nám ju určovala spoločnosť.”

,,Skutočný klam tejto ideológie a jej antropologickej revolúcie je zrejmý,” dodal.

V príhovore z 19. januára 2013 pápež Benedikt povedal, že “je povinnosťou kňazov oboznámiť katolíkov a všetkých ľudí dobrej vôle a zdravého rozumu s trendmi týchto ideológií.”

Zdroj: tu
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.