Choď na obsah Choď na menu
 

Fórum života o stratégii rodovej rovnosti: Postup autorít vnímame ako výsmech snahám a aktivitám mimovládnych organizácií

Logo Fóra života

 

"Celá stratégia rodovej rovnosti má ideologické pozadie a smerovanie," uviedlo Fórum života vo svojom stanovisku

Občianske združenie Fórum života berie na vedomie fakt, že Vláda Slovenskej republiky 20. novembra 2014 schválila Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019.

 

Rok a pol trvajúca diskusia ohľadne spôsobu tvorby a obsahu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv má schválenú jednu časť týkajúcu sa rodovej rovnosti – dokumenty, ku ktorým má značná časť slovenskej spoločnosti zásadné pripomienky.

Ani masové protesty a pádne argumenty zo strany mimovládnych organizácií a jednotlivcov podľa Fóra života nepriviedli zodpovedné autority k tomu, aby vytvorili dostatočný priestor na serióznu diskusiu o týchto dôležitých témach. Tento postup vníma občianské združenie ako výsmech snahám a aktivitám mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhé roky angažujú v oblasti pomoci marginalizovaným skupinám obyvateľstva, majú konkrétne výsledky a v celom procese boli označené za tých, ktorí rozvracajú celospoločenský záujem. Nemajú ani svoje patričné zastúpenie v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

"Celá stratégia rodovej rovnosti má ideologické pozadie a smerovanie, ktoré bude výdatne podporené verejnými financiami. Jednou z dvoch prierezových tém v celom v programovom období 2014 – 2020 pre nastavenie čerpania fondov EÚ je totiž práve rodová rovnosť," uvádza vyhlásenie Fóra života.

"Máme v úmysle podrobne sledovať Celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti prisľúbené podporovanie programov a sociálnych služieb zameraných na „pomoc tehotným ženám v ťažkej životnej situácii, vrátane žien z marginalizovaných skupín,“ ako aj informovanie o organizáciách poskytujúcich tieto služby, nakoľko Fórum života a jeho členské organizácie sa dlhodobo angažujú práve v tejto oblasti," uvádza sa v závere stanoviska.

Zdroj: TU