Choď na obsah Choď na menu
 

Gabriele Kuby: Genderová politka je nový totalitní systém

Publikujeme fragmenty z interview s bojovnicí proti genderové ideologii, Gabrielou Kuby, která nedávno navštívila Rumunsko při příležitosti vydání rumunského překladu její knihy „Globální sexuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody“.

 

- Můžete porovnat, jak škodil rodině komunismus, a jak jí škodí antirodinný feminismus a genderová ideologie?

- Tyto ideologie mají mnoho společného. Obě jsou namířeny proti rodině, obě dělají nemožným výchovu dětí a zachování identity díky rodině. Totalitní diktatury proti tomuto bojují. Genderová ideologie nebo genderismus se právě tímto zabývá, ale mnohem ničivějším způsobem, protože se nám podává pod značkou svobody. Proto i podtitul mé knihy zní: „Ztráta svobody ve jménu svobody“.

Je tam ještě další podobnost: pro všechny totalitní režimy byla vždy největším nepřítelem církev. Diktatury ničily chrámy, srovnávali je ze zemí, zabíjeli kněze a biskupy, dávali je do vězení, mučili, atd. To dělali nacisté i komunisté. Dnes zatím nejsou tortury, ale lidi už začínají dávat do vězení, např. za netolerantnost vůči homosexualitě. Gender je nová totalita, která stejně jako všechny totalitní režimy slibuje iluzorní štěstí a svobodu. Propaguje se svoboda, tolerance, nediskriminace a další podobná slova, ale ve skutečnosti jsou to prázdné pojmy, které slouží ke svržení hodnot a vedou lidi na scestí tím, že manipulují jejich myšlením. Rodičům se snaží sebrat právo rozhodovat o svých dětech. Chtějí zničit rodinu, odtrhnout lidi od jejich kořenů, zničit jejich identitu, a to ničení je hlubší než kdykoliv předtím. EU a OSN dělají všechno možné pro to, aby narušily rodinu a náš hodnotový systém, přičemž to nazývají „bojem za lidská práva“. Ale je tu i politický odpor: ve Francii, Litvě, kde byla zakázána propagace homosexuality ve školách; v Maďarsku, ve kterém nyní platí křesťanská ústava; v Chorvatsku, které pořádalo referendum, v němž rozhodlo, že uzavřít manželství mohou pouze muž a žena. Takže lidé začínají dostávat rozum. Potřebujeme ve všech sférách společnosti spojit své síly a vrhnout se do boje, abychom tomu, co je špatné, řekli: „Ne!“

- Jakou radu máte pro Rumuny a pro všechny, kteří chtějí zachovat svou rodinu a identitu neporušenou?

- Za prvé, nemyslete si, že nějak zaostáváte a že všechno dobré přichází ze Západu. Ve skutečnosti ze Západu přicházejí věci skutečně zhoubné. Můžete být rádi, že komunistická diktatura vás ochránila před sexuální revolucí, která začala na Západě v roce 1968. U vás se ještě zachoval systém konzervativních hodnot, ještě mnoho lidí věří, že rodina je to, co je dobré, a že homosexualita je špatná. Můžete být hrdí na své hodnoty.

Poznámka: Gabriele Kuby se narodila a žije v Německu. Je matkou tří dětí, povoláním socioložka. V roce 1998 vydala svou první knihu „Moje cesta k Marii“, a pak následovaly další: „Harry Potter: Globální skok do okultního pohanství“ (2002), „Genderová revoluce – relativismus v praxi“ (2006), „Zestátnění vzdělávání: Na cestě k novému gender-člověku“ (2007), „Globální sexuální revoluce: Ztráta svobody ve jménu svobody“ (2012), „Gender – nová ideologie ničí rodinu“ (2014).

Zdroj: TU