Choď na obsah Choď na menu
 

Ideológia gender-Finančné dotacie Vládou SR

 

Prehrať narozprávanú správu   Stiahnuť narozprávanú správu

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí funguje v rámci organizačnej štruktúry pri MPSVR SR.

ideologia_gender_1.jpg

Na prvý pohľad sa zdá že jeho hlavnou náplňou je riešiť násilie páchané na ženách a zrovnoprávniť odmeny mužov a žien za tú istú prácu. Keď sa však pozrieme bližšie o čo tu ide, je čas “byť v strehu”. Skúsenosť okolitých krajín z posledných rokov k téme “gender” nám prezradí viac. Viac hovorí vo svojej štúdii Marek Iskra, riaditeľ DPCPR BB.

ideologia_gender_2.jpg

Prioritné oblasti k dotáciám
Tj. vymedzenie činností a cieľov na podporu rodovej rovnosti tak, aby mohli byť podporené štátnou dotáciou v roku 2013. Jednou z oblastí je:
Implementovanie programov a osvetových aktivít, ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v rodine, na trhu práce, v zdravotníckom sektore, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania vrátane sexuálnej výchovy a výchovy k plánovanému rodičovstvu.
(zdroj: gender.gov.sk)
 
Čo je to: rod – gender?
(podľa Odboru rodovej rovnosti MPSVR SR)

Spôsoby správania sa, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa čoho sa jednotlivci v každodennom kontakte s druhými orientujú a rozlišujú ľudí na mužov a ženy. Hoci to nie sú biologické znaky – pretože tie pod odevom nevidíme – napriek tomu ich považujeme mylne za pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku a tzv. „sociálne pohlavie”, ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod”.

Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď a je časom a kultúrami meniteľný. Rovnako ako v jazyku rozlišujeme ženský a mužský rod, pričom v súvislosti s homosexuálnou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode.

(zdroj: gender.gov.sk)

 

Finančné prostriedky

Z Úradu vlády v roku 2012 bolo pridelených 482 957€ rôznym mimovládnym organizáciám na podporu ich projektov v téme rodovej rovnosti a gender ideológie.

ideologia_gender_3_financie.jpg

 

 

 


ideologia_gender_7_oz_moznost_volby.jpg

  Občianske združenie so zameraním na:
 - hlavná lobistická organizácia pre Gender Mainstreaming na Slovensku
 - potratová loby
 - LGBTI loby
 - feminizmus
 - priamo spravuje odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na MPSVR.
Úrad vlády daroval na ich činnosť 35 000€.

ideologia_gender_8_oz_iniciativa_inakost.jpg

Občianske združenie so zameraním na:
 - gender mainstreaming
 - propagácia LGBTI medzi mládežou
Ich filmový festival INAKOSTI podporil Úrad vlády a MK SR dotáciou 82 034 €.

ideologia_gender_9_babk.divadlo.jpg

Jeden z projektov “Anička Ružička a Tonko Modrinka” vznikol ako reakcia na tradičné predstavy dospelých o tom, čo má robiť dievča a čo chlapec. Po predstavení nasleduje tvorivá dieľňa.
Projekt podporil Úrad vlády dotáciou 19 384 €.