Choď na obsah Choď na menu
 

Kanadské skautky otvárajú dvere „transgender“ členkám

 
DÁTUM ZDROJA: 
14. Oct 2015

 

Organizácia kanadských skautiek vytvorila smernice pre transgender členov, ktorí boli chlapcami, no rozhodli sa, že budú dievčatami. Rozhodnutie, ktorú toaletu použijú alebo pri ktorej skupine budú spať na skupinových výletoch, tak nechávajú na búrlivých mladistvých.

„Je to cesta k deštrukcii,“ povedala pre LifesiteNews Gwen Landoltová, výkonná viceprezidentka REAL Woman of Canada. Bývalá skautka Landoltová povedala: „Kedysi sme skladali prísahu, že budeme zastávať Boha, rodinu a krajinu. Teraz je už možné všetko.“

Smernice pre začleňovanie transgender členov, ktoré boli vydané 5. októbra, veľmi pripomínajú transgender smernice, ktoré pripravila rada štátnych škôl Ottawa Carleton Public School District a ktoré LifeSiteNews zverejnili v auguste.

Psychoanalytici takúto mládež tradične kvalifikovali ako trpiacu „rodovou dysfóriou“. Obe smernice takejto mládeži umožňujú, aby si sama zvolila svoje pohlavie, ako aj to, akú toaletu bude využívať. Tiež to, či bude na výletoch spať v hotelovej izbe alebo v stane s chlapcami alebo s dievčatami.

Takéto konanie výrazne kontrastuje s opatrnejším prístupom amerických skautiek. Mestne vedúce majú vypracovať najlepšie možné ubytovacie rozostavenie – také, ktoré by bolo vhodné pre všetkých zúčastnených.

Kanadský dokument vyhlasuje: „Nie je úlohou skautky hodnotiť, kto je a kto nie je chlapec, alebo dievča. Dĺžka vlasov, záujem o šport, záujem o make-up alebo šperky alebo akýkoľvek iný význam (alebo jeho nedostatok) neurčuje, kto je, alebo kto nie je mužom či ženou.“

„Nie je vhodné pýtať sa člena, či prežíva prechod medzi pohlaviami. Treba počúvať a veriť, že človek, ktorý tak hovorí, naozaj takýto prechod prežíva. Jediným spôsobom, akým možno zistiť, či je daný člen transgender je, že vám to povie.“

Na zamotanú otázku výberu toaliet uvádza: „Všetky deti vo vašom oddiele – vrátane tých, ktoré sú transgender – môžu použiť toaletu, ktorá najlepšie zodpovedá ich rodovej identite.“ Dokument ďalej odporúča, aby vedenie poskytlo „transgender“ členom súkromný priestor, ak oň požiadajú.

V pasáži, ktorá sa osobitne venuje nocovaniu a kempovaniu, smernice opäť dávajú „transgender“ mládeži možnosť mať svoju vlastnú izbu, ak to chcú. No „v prípade, že transgender dievča vo vašom oddiele chce používať rodovo oddelenú prezliekareň [oddelenú od chlapcov], môže mu byť povolený vstup do dievčenskej prezliekarne... Ako člen vášho oddielu sa bude toto dievča zúčastňovať na rovnakej činnosti ako všetci ostatní členovia vašej jednotky. Sem patrí aj nocovanie v rovnakom priestore ako ostatní členovia vášho oddielu“.

„Je to starý problém,“ povedala Landoltová. „Každý teraz môže povedať, že je dievča. To nočné kempovanie naozaj ozvláštni.“

Landoltová si však myslí, že porušovanie cudnosti je len špičkou ľadovca. Skutočným problémom je šírenie radikálnych, nevedeckých predstáv o rodovej premenlivosti. „Takýto postup im zvýši počty,“ povedala Landoltová. „No nebude to fungovať. Ktorí rodičia so zdravým rozumom by chceli, aby do ich detí vštepovali takéto nezmysly?“

S tým súhlasila aj Mary Ellen Douglasová, národná koordinátorka Koalície kampane za život (Campaign Life Coalition). „Problémom je zaplavenie spoločnosti rozmanitosťou.“ Poznamenala však, že rozmanitosť, „ktorá takto mieša pohlavia, je absurdná. Títo ľudia zasievajú zmätok a možno aj chcú zasievať zmätok“.

Douglasová naproti tomu poukázala na jasnosť Ježišových slov v Mt 19,4: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril?“

Kontrastný je aj pragmatický a zároveň kontroverzný prístup amerických skautiek. Aj tíe začiatkom tohto roku oznámili, že sa prispôsobia „transgender“ mládeži.

V diskusii o otázkach nocovania a toaliet americké skautky vyhlásil: „Tieto situácie sú zriedkavé a zvažujú sa individuálne a v najlepšom záujme všetkých rodín, ktorých sa to týka. Ak by malo niektoré dievča špeciálne požiadavky na ubytovanie v tábore, v tom prípade americkým skautkám odporúčame, aby miestne rady urobili podobný kompromis  – v súvislosti s prezliekaním, rozmiestnením nocovania a ďalšími aktivitami súvisiacimi s cestovaním – aký realizujú školy po celej krajine.“