Choď na obsah Choď na menu
 

Organizácie protestujú proti tichému zavádzaniu gender ideológie cez Istanbulský dohovor do legislatívy

 

Napriek tomu, že obe platformy „jednoznačne podporujú“ jeho cieľ – znížiť násilie páchané na ženách, vidia v ňom aj konkrétne nebezpečenstvá

Fórum života, združujúce 46 mimovládnych organizácií a Fórum kresťanských inštitúcií, zastrešujúce 37 mimovládnych organizácií dnes ráno (20. novembra) odovzdali list rovnakého znenia predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borecovi.

V dokumente žiadajú oboch vládnych predstaviteľov o neratifikovanie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor.

Napriek tomu, že obe platformy „jednoznačne podporujú“ jeho cieľ – znížiť násilie na ženách, vidia v ňom aj konkrétne nebezpečenstvá, ktoré „z dlhodobého hľadiska ohrozia spoločenský vývoj na Slovensku“. Tieto ohrozenia sú zhrnuté do štyroch základných bodov, týkajúcich sa zavedenia „rodovej identity“ do terminológie dohovoru s námietkou, že jej cieľom je „relativizovať biologickú skutočnosť dvoch pohlaví“; ďalej signatári listu namietajú proti neurčitosti rozsahu dohovoru; presadzovaniu „určitých aspektov rodovej ideológie do štátnej vzdelávacej politiky“; a napokon proti monitorovaciemu mechanizmu, v rámci ktorého sa vytvára skupina expertov s kompetenciami a oprávneniami, cez ktoré „môže byť vytváraný neprimeraný tlak aj na záležitosti týkajúce sa vzdelávania a rodiny“.

Zástupcovia Fóra života aj Fóra kresťanských inštitúcií prikladajú k listu podrobnejšiu analýzu spomenutých pripomienok a navrhujú predsedovi vlády aj ministrovi spravodlivosti osobné stretnutie za účelom bližšieho vysvetlenia obáv.

Zdroj: tu