Choď na obsah Choď na menu
 

Pápež František po tretí raz odsudzuje teóriu gender

Už minimálne po tretíkrát vo svojom pontifikáte použil pápež František veľmi silné slová, ktorými odsúdil rodovú ideológiu, ktorá je jednou z intelektuálnych opôr agendy „LGBT“. V nedávnom príhovore k mladým ľuďom počas svojej cesty do talianskeho Neapola hovoril Svätý Otec František o „ideologickej kolonizácii rodín, ktorej sme svedkami v celej Európe a na celom Západe.

Teória gender je omylom ľudskej mysle, ktorý vedie k toľkému zmätku,“ povedal. „A tak sa útočí na rodinu.“ Pokiaľ ide o to, ako sa vysporiadať so „sekularizáciou“ alebo „ideologickou kolonizáciou“, pápež povedal, že odpoveď nepozná. Poukázal však na Synodu o rodine, ktorú zvolal na Pánovu inšpiráciu.

Tieto komentáre sú odozvou tých predchádzajúcich, ktoré Svätý Otec vyslovil 19. januára 2015 v rozhovore počas letu pri návrate z filipínskej Manily. František vtedy vyjadril žiaľ nad západnou praxou nariaďovania homosexuálnej agendy iným národom prostredníctvom zahraničnej pomoci a nazval to určitou formou „ideologickej kolonizácie“ a prirovnal ju k nacistickej propagande.

Keď sa ho reportér spýtal, aby vysvetlil frázu „ideologická kolonizácia“, pápež uviedol príklad z roku 1995, keď bolo istému ministrovi školstva v chudobnej oblasti povedané, že pôžičku na stavbu škôl dostane len vtedy, ak sa bude v týchto školách používať kniha, ktorá učí „teóriu gender“.

Toto je ideologická kolonizácia,“ povedal. „Tá ľudí kolonizuje prostredníctvom určitej myšlienky, ktorou chce zmeniť nejakú mentalitu alebo nejakú štruktúru.“ Dodal, že takáto ideologická kolonizácia „nie je ničím novým, pretože diktátori minulého storočia robili to isté“. „Tiež prišli s vlastnou doktrínou. Myslite na BaliLu (t.j. fašistickú mládež za čias Mussoliniho), pomyslite na Hitlerjugend.“

Prvýkrát sa Svätý Otec k tejto veci vyjadril v jednom rozhovore v októbri 2014, ktorý bol uverejnený až v januári 2015 v knihe „Papa Francesco: questa Economia uccide“ („Pápež František: Takáto ekonómia zabíja“).

V nej pápež hovorí o novodobých „Herodesoch, ktorí „ničia tým, že vymýšľajú nekalé plány, ktoré znetvorujú tvár muža a ženy a ničia stvorenia“. Ako príklady uviedol: „Premýšľajme o jadrových zbraniach - o možnosti zničiť za pár okamihov obrovský počet ľudí. Zamyslime sa nad genetickými manipuláciami, nad manipuláciami života či pohlavia – to všetko sú plány, ktoré neuznávajú poriadok stvorenia.“

S takýmto postojom človek pácha proti Bohu Stvoriteľovi stále nové hriechy... Boh umiestnil muža a ženu na vrchol stvorenia a zveril im zem.... Stvoriteľov plán je vpísaný do prirodzenosti.“

Odsúdenie teórie gender zo strany Svätého Otca Františka ide v stopách pápeža Benedikta XVI., ktorý vysvetlil hlbokú lož „teórie gender“ a „v nej obsiahnutú antropologickú revolúciu“.

Benedikt popísal teóriu rovnosti pohlaví ako takú, v ktorej ľudia spochybňujú „myšlienku, že majú prirodzenosť, ktorá je daná prostredníctvom ich telesnej identity a ktorá slúži ako určujúci prvok ľudskej bytosti“. Namiesto toho, aby táto teória uznávala, že Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy, [táto teória] tvrdí, že ide o spoločenské konštrukty, o ktorých sa teraz môžeme sami rozhodnúť.

Keď sa sloboda tvorenia stáva slobodou, ktorou vytvára seba samého, potom je nutne odmietnutý Stvoriteľ a nakoniec je aj sám človek pozbavený dôstojnosti Božieho stvorenia - obrazu Boha, ktorým je v jadre svojho bytia,“ uzaviera Benedikt. „Obrana rodiny je o [obrane] samotného človeka. Je teda jasné, že ak je odmietnutý Boh, stráca sa aj ľudská dôstojnosť.“

 
Zdroj: TU