Choď na obsah Choď na menu
 

Pietruchovej podpora pedofilných extrémistov – čo sa deje ďalej

 

Pri písaní svojho článku „Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku“ som netušil, že sa stretne s takou prudkou reakciou. Dnes mi na moju mailovú adresu došiel mail adresovaný na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého znenie nájdete na konci tohto textu.
  
Sám sa nechcem vyjadrovať k personálnej politike Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a neprislúcha mi hodnotiť, kto by mal a kto by nemal byť odvolaný zo svojej funkcie. Podporné vyjadrenia vedúcej štátnej zamestnankyne Oľgy Pietruchovej (citované nižšie v časti „Vyjadrenia Oľgy Pietruchovej smerom k organizácii ČEPEK“) smerom ku skupine, ktorá sa usiluje o dekriminalizáciu prechovávania detskej pornografie a „konsenzuálneho“ pohlavného zneužívania detí, však vnímam ako strašné zlyhanie. 
 
A o tom, že boli tieto vyjadrenia nielen podporné, ale boli aj ako podpora vnímané, svedčí tvrdenie jedného z členov extrémistickej skupiny ČEPEK: „nebyl bych si jistý, že Pietruchová nás stále podporuje. Přidala se na naši stranu v domnění, že nemáme žádné námitky vůči zákonům a že striktně rozlišujeme mezi sexuální orientací a sexuální úchylkou; ale teď už ví, že to není pravda“. Ako pritom vyplynulo už z predtým vypracovanej analýzy, organizácia ČEPEK verejne zavádza, keď sa na najviditeľnejších miestach svojho webu prezentuje ako skupina, ktorá sa snaží pedofilom pomôcť zdržať sa páchania trestnej činnosti, ale v skutočnosti má za cieľ liberalizáciu trestnoprávnej úpravy a tiež prekvalifikovanie pedofílie na sexuálnu orientáciu; pričom v prvom prípade ide o cieľ extrémistickej povahy. 
 
Keď však zacitujem z mailu, ktorý nájdete nižšie, „aj v prípade, že pani riaditeľka o predmetných cieľoch organizácie ČEPEK v čase vyjadrovania jej stanovísk nevedela, mala sa v záujme zachovania dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby zdržať kladných vyjadrení o činnosti a cieľoch tejto organizácie až dovtedy, kým by sa s nimi riadne neoboznámila“. To, že sa riaditeľka odboru na ministerstve nechá zmanipulovať pedofilnými extrémistami a na základe toho im robí PR, teda nie je žiadna sláva.
 
Myslím si, že by celá vec nemala upadnúť do zabudnutia. Podpora pedofilného extrémizmu je na to príliš vážna vec. 
 
Ako som sľúbil, pripájam text mailu, ktorého kópiu som dnes dostal:
 
„Dobrý deň,
v úvode  by som rád zdôraznil, že môj mail žiadnym spôsobom nesmeruje proti ľuďom postihnutým pedofíliou, ktorí nepáchajú trestnú činnosť ani sa nedopúšťajú extrémistického konania. Koncom leta – na jeseň roku 2013 – sa však na Slovensku začala propagovať skupina s názvom “ČEPEK – Československá pedofilní komunita”, ktorej aktivít sa verejne zastala a podporila ich svojimi kladnými vyjadreniami vedúca štátna zamestnankyňa, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová (http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html). 
  
Pritom však ČEPEK predstavuje organizáciu, ktorá má zjavne za cieľ dekriminalizáciu prechovávania detskej pornografie a “konsenzuálneho” sexuálneho zneužívania detí (na konci mailu pripájam zoznam verejne prezentovaných výrokov lídrov tejto organizácie). Činnosť a ciele tohto zoskupenia majú podľa dôkladnej analýzy jeho činnosti a cieľov, dostupnej pod názvom “Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku” (http://despiteborders.com/clanok.php?subaction=showfull&id=1391720883), extrémistický charakter a smerujú k ohrozeniu objektov chránených trestným zákonom. Medzi objekty chránené trestným zákonom, ku ktorých ohrozeniu činnosť organizácie ČEPEK smeruje, patrí pritom aj ľudská dôstojnosť a ľudské práva.  
  
Pritom podľa § 60 ods. 1. písm. a) Zákona č. 400/2009 Z. z. (Zákon o štátnej službe) je štátny zamestnanec povinný “rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva”, pričom na rozdiel od povinností uvedených v predchádzajúcich častiach príslušného ustanovenia toto neobmedzuje danú povinnosť na vykonávane štátnej služby. Naopak, podľa ustanovenia § 61 ods. 1. písm. a) citovaného zákona štátny zamestnanec nesmie “vykonávať činnosť, ktorá je nedôstojná z hľadiska vykonávania štátnej služby”.
 
Podľa môjho právneho vedomia je pritom verejné vyjadrovanie podpory extrémistickým skupinám smerujúcim k ohrozeniu práv dieťaťa z hľadiska vykonávania štátnej služby nedôstojnou činnosťou. Pritom aj v prípade, že pani riaditeľka o predmetných cieľoch organizácie ČEPEK v čase vyjadrovania jej stanovísk nevedela, mala sa v záujme zachovania dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby zdržať kladných vyjadrení o činnosti a cieľoch tejto organizácie až dovtedy, kým by sa s nimi riadne neoboznámila.
 
Z uvedených dôvodov by som chcel dať podnet k preskúmaniu predmetných vyjadrení vedúcej štátnej zamestnankyne Oľgy Pietruchovej, predovšetkým vo vzťahu k ich dôstojnosti z hľadiska vykonávania štátnej služby.
 
S úctou
  
Ivan Lipták
 
Príloha:
1. Vyjadrenia Oľgy Pietruchovej smerom k organizácii ČEPEK
2. Vyjadrenia popredných členov organizácie ČEPEK ohľadom
 
K bodu 1. 
– “Organizácia, snažiaca pomáhať pedofilom zvládať svoju spoločensky nebezpečnú sexuálnu preferenciu, jasne píše: “Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí”.  http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html
– “ked sa budu pokusat presadit veci s ktorymi nesuhlasim, ozvem sa. zatial je to v rovine nesmeleho hlasenia sa, z vobec existuju a ze potrebuju pomoc a nie lyncovanie”http://blog.sme.sk/diskusie/2196824/19/20835932/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html#20835932
– ďalšie vyjadrenia pani Pietruchovej na odkaze http://pietruchova.blog.sme.sk/c/338593/Opatrne-s-tou-pedofiliou-alebo-kto-sa-ma-ospravedlnit.html a v diskusii pod ním.
  
K bodu 2. 
– “držitel dětské pornografie nikomu neublížil, není ničím kompromitovaný a není důvod ho obviňovat” http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/10/20687187/Klamat-ako-krestan.html#20687187 
 – “Trestné by mělo být jen něco, co někomu ubližuje nebo má potenciál ublížit. Když si pedofil zamasturbuje u obrázků na počítači, nikomu tím neubližuje” http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/9/20678007/Klamat-ako-krestan.html#20678007 
– “…když bude mít pedofil doma na PC bezplatně z volně dostupného zdroje na internetu stažený materiál, který soudní znalec později označí za dětskou pornografii s reálnými aktéry, tak pokud ten pedofil nad takovým materiálem bude každý večer před spaním masturbovat, nebude ten materiál dál šířit, atd., komu tím ublíží? Mělo by se trestat za to, co někomu ubližuje. Ne za to, že zneužívání dětí je trestným činem. Vlastnit záznam něčí vraždy a masturbovat při tom také trestné není (…)” http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=81&t=2258&view=unread
– “Stručně shrnuto tedy jsou naše požadavky tyto: (…) rozumná diskuse o opětovné legalizaci držení dětské pornografie” http://www.pedofilie-info.cz/forum/viewtopic.php?f=81&t=2258
– “Z morálního hlediska to nebude zneužití, z trestněprávního ano. (…)15 let, a 14tileté i 13tileté děti již jsou schopné vnímat sexuální pocity, ale i zamilovanost a lásku. Aneb pokud ONA bude chtít nebo mě dokonce svede, a já se jí budu snažit uspokojit, udělat jí dobře, tak to z mé strany a z morálního hlediska zneužití nebude” http://archive.is/gzuDs 
– “Pokud 13tiletá nebo 14tiletá dívka bude sexuální aktivity sama chtít, bez toho, abych ji k těmto aktivitám manipuloval, a následně bude tuto zkušenost hodnotit pozitivně, pak to z morálního hlediska zneužití, natož zločin, těžko může být. Ze zákonného hlediska to zneužití bude, protože je to stanoveno zákonem, ale z morálního hlediska to žádné zneužití nebude. Nemůže být z morálního hlediska zločinem chtít jí vyhovět a udělat jí dobře. Vy zřejmě neumíte rozlišit situaci, kdy jeden člověk druhého opravdu zneužívá a kdy jeden chce druhému dopřát to, co si ten druhý člověk sám a z vlastní vůle přeje”http://blog.sme.sk/diskusie/2183518/9/20679637/Klamat-ako-krestan.html#20679637 
– “A co orální pohlavní styk? Nebo jiné formy nepenetrativních genitálních aktivit. Ty se dítěti i můžou líbit. Soulož je pak už něco jiného, nicméně i tak vím o jedné osobě, dnes dospělé, která od svých osmi souložila docela pravidelně s dospělým mužem a negativní následky to na ní nezanechalo, znají se a kamarádí spolu doteď” http://archive.is/nb63G

Zdroj: tu

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Lež má krátké nohy!

(Pravdomluv, 17. 2. 2014 6:47)

Ahoj, je divné, že jste si toho nevšimla dříve ale pokud někdo tvrdí, jak 90% zneužití dětí dělají nepedofilové. Tak to je třeba pravda i když tento názor pochází z roku 1968 a to přesné číslo je 83%.
Víte co to ale znamená v tom roce taky podle výzkumu bylo jasně řečeno, že pedofilii trpí maximálně 1% populace! To znamená? 80% pedofilů zneužije dítě!!!!
Tahle lež se teď otočí proti této komunitě! Je jasné, že jsou jedinci, kteří na děti "nešáhnou", těch je však tak málo, že obhajovat pedofilii je nesmysl!

a co takhle neklamat?

(simgiran, 15. 2. 2014 0:54)

Za komunitu ČEPEK mohu prohlásit, že dekriminalizace '„konsenzuálneho“ pohlavného zneužívania detí' v žádném případě naším cílem. Na našich stránkách uvádíme: "Naším cílem NENÍ legalizace sexuálních aktivit s dětmi, snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám, zavádění registrovaného partnerství s dětmi nebo omlouvání pachatelů trestných činů páchaných na dětech či dokonce jejich krytí." http://www.pedofilie-info.cz/cepek-ceskoslovenska-pedofilni-komunita/
Někdo tu účelově vytrhává věty z kontextu (například poslední uvedený příklad v článku, kdo si ho přečte celý a najde si, na co reagoval, tak pochopí, že v něm Kasz vystupuje proti sexu s dětmi), vyzobává si menšinové názory, co zazněly na našem fóru a vydává je za názory komunity atd.

Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 15. 2. 2014 3:04)

V tom neklamaní by ste mali začať od seba. Tvrdíte:
"poslední uvedený příklad v článku, kdo si ho přečte celý a najde si, na co reagoval, tak pochopí, že v něm Kasz vystupuje proti sexu s dětmi"

Pozrime sa, aká je realita (celý príspevok):
"Kasz ( kasz@seznam.cz) napísal:
A co orální pohlavní styk? Nebo jiné formy nepenetrativních genitálních aktivit. Ty se dítěti i můžou líbit. Soulož je pak už něco jiného, nicméně i tak vím o jedné osobě, dnes dospělé, která od svých osmi souložila docela pravidelně s dospělým mužem a negativní následky to na ní nezanechalo, znají se a kamarádí spolu doteď. Pozor - tímto nechci ukázat, že pohlavní styk s dítětem je OK (a já si nemyslím, že je OK), ale chci dokázat, že není pravda, pokud někdo napíše "akekolvek sexualne zneuzitie zanechava obrovske negativne stopy na dusi dietata.".

Toto je všeličo, len nie vystupovanie proti sexu s deťmi. Nebuďte trápny s výzvami neklamať a prestaňte klamať vy sám!

Re: Re: a co takhle neklamat?

(Petr Kasz, 15. 2. 2014 15:08)

Vy neumíte číst? Píšu dost jasně: Pozor - tímto nechci ukázat, že pohlavní styk s dítětem je OK (a já si nemyslím, že je OK), ale chci dokázat, že není pravda, pokud někdo napíše "akekolvek sexualne zneuzitie zanechava obrovske negativne stopy na dusi dietata.".

Dotyčný pisatel neměl pravdu, byla to reakce na něj. Ne pokaždé sexuální aktivity dětem ublíží. Podle výzkumů doc. Zvěřiny:

Vliv zneužití na další život oběti:
• Žádný: muži 54 %, ženy 43 %
• Negativní: muži 33 %, ženy 51 %
• Pozitivní: muži 13 %, ženy 6 %

Zdroj: http://www.pedofilie-info.cz/sexualni-zneuzivani-v-ceske-republice-vysledky-narodniho-vyzkumu/

Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 15. 2. 2014 15:46)

Milý extrémista, čítať asi neviete vy. Inač by ste tu nevypisovali tu somariny, ktoré sa netýkajú témy. Tým príspevkom ste nevystupovali proti sexu s deťmi, ako tvrdí váš komplic simgiran. Naopak, jeho zmysel bol v zľahčovaní dôsledkov zneužívania na obete (v ktorom pokračujete aj tu). Zľahčovanie s obligátnym umytím si rúk nad interpretáciami, ktoré by mohli vyvolať najväčší odpor. Formulácia "tímto nechci ukázat, že pohlavní styk s dítětem je OK" v rámci príspevku zľahčujúceho dôsledky zneužívania na obete je pre vás vystúpením proti sexu s deťmi? To snáď nemyslíte vážne! Tvdenie, že išlo o vystúpenie prori zneužívaniu, by neakceptovalo ani to chúďa malé dieťa, ktoré je pre vás objektom sexuálneho záujmu. Takže si zbytočne nederte prsty snahou o zavádzanie!

Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 15. 2. 2014 15:58)

To, že ide o dotazníkový prieskum, ktorý nevypovedá o objektívnom vplyve zneužitia na život, ale len o jeho subjektívnom vnímaní zo strany obete, vám už tuším vytkli. Opäť sa však nenamáhate prezentovať jeho výsledky korektne a hovoríte o reálnom vplyve. Dobre, že nepíšete, že je "pravděpodobnost negativních následků někde mezi 20-30 procenty", ako uvádza na vašej stránke váš "kolega". O čom to celé svedčí? Ide vám o zľahčovanie, milý extrémista. Boli ste spoločensky odhalení a usvedčení.

Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(simgiran, 15. 2. 2014 17:42)

Zaprvé musím uznat, že jsem to četl trochu blbě, asi jsem byl unavený. Nicméně píše tam, že si nemyslí, že by sexuální kontakty s dětmi byly OK. Což pořád je stavění se proti takovým kontaktům, i když nedůrazně vyjádřené.

Vy tvrdíte, že se snaží zlehčovat zneužívání. Ne, to je realita, to není zlehčování. (Mimochodem, není to jediný průzkum s podobnými výsledky, jsou i jiné, některé sledovaly i objektivní znaky, ne jen subjektivní výpovědi.) Možná si myslíte, že čím víc budeme démonizovat zneužívání, tím lépe, já si myslím, že tomu tak není. Mám k tomu hlavně dva důvody:

1) Přehnané démonizování zneužívání může poškodit oběti zneužívání. Když si lidé myslí, že zneužívání každého vážně dlouhodobě poškodí, tak pak k obětem zneužívání tak přistupují, což může být pro oběti dost nepříjemné. Navíc jak asi zapůsobí na takovou oběť zneužívání, co se necítí nějak moc poškozena, když bude všude slyšet, že pro všechny oběti zneužívání je zneužití nepříjemné a velmi traumatizující? Viděl jsem několik případů, kdy se takové oběti cítily provinile, připadaly si jako děvky, ne kvůli samotnému aktu, ale že se necítí traumatizovány podle očekávání okolí.

2) Působí to nevěrohodně. Část pedofilních pachatelů zneužívání (nevím, jak je tomu u nepedofilních), tvoří lidé, kteří nejsou nijak osobnostně narušeni, dokáží se ovládat. Takoví lidé, kdyby viděli rizika zneužívání pro dítě, by vůbec zneužít nemuseli. Když se ovšem tato rizika budou nerealisticky zveličovat, hrozí, že to budou brát prostě jako kecy společnosti, co je mimo (stejně jako je mimo o pedofilech - mimochodem, i proto by se měla společnost informovat o pedofilii a nepřistupovat k pedofilům s předsudky) a budou je prostě ignorovat.

Re: Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 15. 2. 2014 19:54)

Čiže ste v príspevku, v ktorom ste vyzývali neklamať, nepísali pravdu (zrazu ste si uvedomili, že ste zle čítali), ale napriek tomu máte kopu ďalších komentárov, ktorými to chcete obhájiť a hlavne prekryť. V nich o. i. v podstate uznávate, že Kasz prezentoval výsledky výskumu nekorektne (nie úmyselne, keď to robí opakovanie napriek viacerým upozorneniam?), ale veď napriek tomu nejde o cielené zľahčovanie, lebo máte ešte ďalšie komentáre, ktorými to už iste prekryjete. K tvrdeniam, že je "pravděpodobnost negativních následků někde mezi 20-30 procenty", sa pre istotu nevyjadrujete, iste ste však schopný vyprodukovať množstvo ďalších komentárov, podobných, ako ste do tejtio diskusie už pridali; – o tom skutočne nepochybujem. Bolo by to na smiech, keby nešlo o takú vážnu vec.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(PERUN, 15. 2. 2014 21:26)

Tak a mame tu dalsiu vlnu... salamovy efekt,koliesko po koliesku... naskor homoloby,teraz nasleduje druhy diel tohto choreho serialu... zacinaju vyliezat ako krysy z kanalov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 15. 2. 2014 21:53)

Presne, metóda varenia žaby. Čakám, kedy sa začnú hlásiť k slovu nekrofili požadujúci dekriminalizáciu znesvecovania nebožtíkov s argumentmi typu, že mŕtvemu to nevadí. A zoofili požadovať spoločenskú akceptáciu prznenia zvierat s argumentom, že sa to zvieratku môže aj páčit. Strašná pliaga títo nositelia morálneho rozvratu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(simgiran, 16. 2. 2014 1:23)

Možná jsem jednou něco blbě přečetl, ovšem to ostatní platí. Když někdo tvrdí, že usilujeme o dekriminalizaci držení dětské pornografie, tak vydává názor jednotlivců za názor uskupení, pokud vím, tak v naší komunitě není na toto téma jednodný názor, co se skutečné dětské pornografie týká, většina členů se shoduje, že by se měla dekriminalizovat virtuální pornografie, která nevyužívá skutečné děti. Co se týče zneužívání dětí, tam článek lže, nechceme legalizovat sexuální kontakty s dětmi, to je oficiální postoj ČEPEKu a shodne se na něm drtivá většina členů.

Nevidím, kde by Petr Kasz prezentoval výsledky průzkumu nekorektně a nikde nic takového neuznávám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: a co takhle neklamat?

(Peter, 16. 2. 2014 21:17)

Ale prosím vás, odkedy majú neoficiálne skupiny anonymných jednotlivcov oficiálne ciele? :D
"Nevidím, kde by Petr Kasz prezentoval výsledky průzkumu nekorektně" - keď fakt, že taký a taký počet obetí uvádza nejaký vplyv, vydával za pomyselnú skutočnosť, že u daného počtu obetí taký vplyv (objektívne) bol, a teda že išlo o "vliv zneužití na další život oběti".
Aspoň že uznávate, že ste v príspevku, v ktorom ste vyzývali neklamať, nehovorili pravdu.

PPP

(Peter, 14. 2. 2014 2:03)

PPP – Pietruchová Podporuje Pedofilov (nový výklad známej skratky). Takýto odľud je stále na svojej stoličke na ministerstve?