Choď na obsah Choď na menu
 

Po správach Lunaček a Estrela prichádza, pod rúškom zlepšenia pracovných podmienok, Zuber

Na snímke

 Európsky parlament opäť útočí

Už tento utorok, 11. marca, bude Európsky parlament hlasovať o Výročnej správe o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012. Autorkou správy je komunistická europoslankyňa Inês Cristina Zuberová z Portugalska.


Správu predkladá Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví, pod ktorého agendu patria aj známe správy Edit Estrely a Ulrike Lunaček (viac sa dočítate v článku Dvakrát vyhodená za dvere Európskeho parlamentu, vracia sa oknom! Správa Estrela v novom šate - Lunacek). Diskusia k predloženej problematike sa uskutoční dnes, 10. marca.

Predložený návrh sa zameriava na zlepšenie pracovných podmienok mužov a žien, avšak okrem iného chce zaviesť aj indoktrináciu detí v duchu rodovej ideológie na verejných školách - bez predchádzajúceho súhlasu rodičov, potrat ako právo, LGBTI manželstvá a rodové kvóty vo verejnom živote a v podnikateľskom sektore. Správa tiež odmieta všeobecne uznané poslanie ženy a muža v rodine.

Článok 42 v nasledujúcom znení žiada o zavedenie potratu ako práva: „dôrazne a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje investície do verejných služieb, vzdelávania zdravotníctva a tiež do služieb v oblasti základnej starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie (pozn. pojem pre interrupciu), odporúča členským štátom, aby ženám zaručili právo na bezplatné, kvalitné verejné gynekologické a pôrodnícke zdravotné služby a všeobecne na sexuálne a reprodukčné zdravie, vrátane práva na dobrovoľné prerušenie tehotenstva, zdôrazňuje, že členské štáty by mali zaistiť, aby všetky ženy mali rovnaké práva, pokiaľ ide o ochranu pred počatím, na materstvo alebo sexualitu a vyzýva preto členské štáty, aby zhromažďovali údaje s cieľom zistiť v akej situácii sa ženy nachádzajú s ohľadom na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva."

V článku 58 správa vyzýva k snahe „o odstránenie stereotypov v ponímaní spoločenských úloh a príslušnosti k ženskému či mužskému pohlaviu a významom príslušnosti k danému pohlaviu, domnievame sa, že tieto stereotypy – podľa ktorých majú napr. ženy vykonávať určité druhy práce, ako je starostlivosť o deti, staršie osoby a domácnosť, zatiaľ čo muži majú zastávať pracovné miesta zaisťujúce príjem a budovať kariéru – by nemali byť uvádzané v učebniciach.“

Predkladatelia petície uvádzajú, že správa Zuber potvrdzuje zavedenie kvót pre ženy vo všetkých oblastiach verejného života, čo je porušením slobody podnikania a slobody jednotlivca a vyzývajú kompetentných, aby zamedzili zasahovaniu do slobody podnikania a usporiadania inštitúcii na základe sociálneho inžinierstva a aby zohľadňovali individuálne schopnosti jednotlivcov pri výkone danej funkcie.

K správe predložila Európska ľudová strana alternatívny návrh, ten však odstránil iba najhoršie paragrafy pôvodného textu.

Viac o petícii sa dozviete tu:

http://www.citizengo.org/en/5215-zuber-report-women-object-quotas-no-recognition-family-stop-social-engineering

Zdroj: tu

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.