Choď na obsah Choď na menu
 

Po Tarabelle prichádza do europarlamentu ďalšia ideologická správa v podaní Noichl

Ilustračné foto

 

Medzi kým má v skutočnosti nastať rovnosť, ak nejestvuje pevne stanovená pohlavnosť muža a ženy?

Fórum života a Katolícke hnutie žien Slovenska vyzývajú ľudí, aby apelovali na všetkých slovenských europoslancov, prípadne aj zahraničných. Dôvodom je Správa o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015, ktorá má byť v priebehu 8. a 9. júna predložená na rokovanie a schvaľovanie do Európskeho parlamentu.Ilustračné foto

 

Správa pochádza z dielne Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Jej autorkou je Marie Noichl, nemecká europoslankyňa za stranu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Správa má podľa menovaných organizácií „výrazné znaky ideológie a totalitarizmu, necitlivo zasahuje do právomoci národných štátov, vlád a parlamentov, vyvíja tlak na sociálno-inžiniersku zmenu spoločnosti a relativizuje prirodzenosť človeka i hlboko ľudské a etické zásady.”

Síce sa odvoláva na rovnosť medzi mužmi a ženami, avšak podľa organizácií sa už nikde následne nedefinujú tieto kategórie. Naopak, od vlád žiada umožnenie zmeny rodu a pohlavia podľa slobodného rodového vyjadrenia. „Medzi kým má v skutočnosti nastať rovnosť, ak nejestvuje pevne stanovená pohlavnosť muža a ženy?“ pýta sa Fórum života a Katolícke hnutie žien Slovenska.

 

Teória rodu a ignorovanie vedy a poznatkov psychológie

„Správa Noichl sa skrýva za slobodu a práva žien, sama však povzbudzuje k potratom, antikoncepcii a umelému oplodneniu, ktoré ničia telo i psychiku ženy, teda jej integritu a zdravie, a narušuje aj lekársku zásadu „neškodiť“. Na skorý prístup k antikoncepcii nabáda aj mladých ľudí.“ Vágne sa odvoláva na vývin pojmu rodina a uznáva rodičovstvo LGBTI.

Organizácie tiež kritizujú snahy odstrániť rodové stereotypy na základe teórie rodu, ktorá predpokladá „rod“ ako sociálny konštrukt odlíšiteľný od biologického pohlavia, pričom sa ignoruje veda a poznatky psychológie o tzv. rodových schémach a ich pozitívnom prínose pri tvorbe pohlavnej identity človeka.

Následne sa rodové hľadisko tzv. gender mainstreaming žiada zaviesť do všetkých oblastí verejného i súkromného života, do výchovy, školstva, súdnictva, do financií. Zavedenie rodového hľadiska následne podľa organizácií spôsobí nespravodlivo nasmerovaný tok peňazí do rodovej politiky a diskriminuje ostatné aktivity, ktoré sa neriadia princípom rodovosti, ale poskytujú služby podľa potreby a požiadaviek občanov.

„V globálnom zhodnotení je správa Marie Noichlovej ďalším pokusom nastoliť rodovú totalitu, podporiť tzv. rodovo korektný postoj v Európe a obmedziť slobodu názoru ľudí,“ preto Fórum života a Katolícke hnutie žien vyzýva všetkých ľudí, aby osobne apelovali na slovenských, prípadne aj zahraničných europoslancov, aby správu Noichl odmietli.

Zdroj: TU