Choď na obsah Choď na menu
 

Richter sa pri odvolávaní Pietruchovej zbavil zodpovednosti

Štátny zamestnanec je štátnym zamestnancom aj po pracovnej dobe

Dňa 3. októbra 2013 poslanec NR SR Richard Vašečka interpeloval Ministra práce, sociálny vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD) vo veci urážlivých vyjadrení riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce Oľgy Pietruchovej.


Riaditeľka vo svojich blogoch verejne a hrubo urazila účastníkov Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v septembri v Košiciach. “Považujem za neprípustné, aby štátna zamestnankyňa, navyše vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca, verejne hrubo dehonestovala celonárodné podujatie zamerané na ochranu života človeka. Vyššie uvedené vyjadrenie pani Pietruchovej považujem za nedôstojné, hanlivé a urážajúce, nakoľko znevažuje cieľ zameraný práve na ochranu života a ľudskej dôstojnosti,“ uvádza v interpelácii Vašečka.

Pod pojmom vyššie uvedené vyjadrenia myslel Vašečka odpoveď Pietruchovej na otázku v diskusii pod jej blogom: „Pani Blahova. Mam na Vas jednu technicku otazku? Pochodovali na tomto pochode inakosti aj pedofili, rovnako ako tomu bolo na pochode v Prahe?“ Diskutujúca s menom Olga Pietruchova reagovala na otázku nasledovne: „nie, ti budu v Kosiciach.“Vzhľadom na vyššie uvedené názory pani Pietruchovej je potrebné pripomenúť, že štátny zamestnanec je štátnym zamestnancom aj po jeho pracovnej dobe,” dodáva Vašečka.

Na záver interpelácie položil poslanec Vašečka ministrovi Richterovi nasledujúce otázky:

1. Zvažujete v dôsledku viacerých zverejnených urážlivých, nepravdivých a pravdu skresľujúcich vyjadrení pani Pietruchovej a jej zjavnej neschopnosti rešpektovať opačný názor podniknúť nejaké kroky? Plánujete osobitným spôsobom riešiť verejné znevažovanie Národného pochodu za život uskutočneného v Košiciach dňa 22.09.2013 pani Pietruchovou, ktoré bolo zverejnené 21.09.2013 na webovej stránke http://blog.sme.sk/diskusie/2193684/4/20780613/Yes-we-can-be-Pride.ht ml#20780613?

2. Nehodláte vymeniť pani Pietruchovú vo funkcii riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za inú osobu, ktorá by bola vyváženejšia, objektívnejšia a dokázala by bez znevažovania rešpektovať pluralitu názorov?

Odpoveď ministra Richtera

Minister Richter na prvú položenú otázku reagoval nasledovne: “Na základe uvedeného a po preštudovaní predmetných vyjadrení pani Pietruchovej musím žiaľ konštatovať, že pani Pietruchová prezentovala svoje osobné vyjadrenia na hrane Etického kódexu štátneho zamestnanca. Z uvedeného dôvodu odovzdám pertraktovanú problematiku služobnému úradu ministerstva na podrobné a nezávislé posúdenie a eventuálne vyvodenie záverov v intenciách všeobecne záväzných právnych predpisov.

Na druhú otázku, ktorá sa týkala výmeny pani Pietruchovej vo funkcii riaditeľky minister uviedol: „Predbežne otázku vo veci pôsobnosti pani Pietruchovej ponechávam otvorenú až do vyjadrenia sa služobného úradu ministerstva v danej záležitosti.”

O rozhodnutí služobného úradu sa bude Vašečka informovať na ministerstve

„Podľa môjho názoru si minister Richter uvedomuje, že pani Pietruchová zašla priďaleko. Neviem, nakoľko to zodpovedá jeho vnútorným postojom, ale takéto vyjadrenia škodia obrazu, ktorý sa snaží vláda Smeru-SD o sebe vykresliť“, uvádza Vašečka svoje stanovisko na odpoveď ministra. Ohľadne rozhodnutia služobného úradu sa poslanec bude na ministerstve sám informovať a následne tieto informácie postúpi verejnosti, prípadne podnikne ďalšie potrebné kroky.

Zdroj: tu