Choď na obsah Choď na menu
 

Rodová ideológia nás už stála viac ako referendum

Na snímke Renáta Ocilková

Od orientácie na práva žien k deštrukcii pohlavnej identity

Súčasťou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny je aj Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Jeho oficiálnym cieľom, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva, je plniť úlohy s cieľom zvýšiť úroveň podpory, ochrany a dodržiavania rovnosti práv a príležitostí medzi pohlaviami. Jeho tajomníčkou je Oľga Pietruchová, ktorá je zároveň aj lektorkou kurzov v danej oblasti.

Renáta Ocilková, ktorá je členkou výboru a zastupuje v ňom Fórum kresťanských inš !@#$%^&*úcií, však tvrdí, že výbor sa „vzďaľuje od svojho pôvodného poslania – od orientácie na ženy v spoločnosti a venuje sa v podstate dekonštrukcii pohlavnej identity, nakoľko oddeľuje biologické pohlavie od rodu.“

Pre portál Cestaplus.sk tiež uviedla, že výbor okrem iného dáva podnety na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu pohlavia a rodu.

Rodové scitlivovanie

Následne s cieľom rovnakého zaobchádzania z dôvodu rodu dochádza k prerozdeleniu finančných prostriedkov, ktoré sú poskytované na projekty tzv. rodového scitlivovania.

K samotnému rodovému scitlivovaniu sa vyjadrili mnohí lekári, psychológovia, psychiatri, pedagógovia a ďalší odborníci. Vo svojej výzve popisujú rodové scitlivovanie ako vystavovanie detí rodovo opačným podnetom.

V praxi sa to prejavuje hrou detí s rodovo neutrálnymi hračkami, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania (chlapci majú predstierať dievčatá, alebo homosexálov), nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rolí a podobne.

Cieľom týchto techník je podľa rodových ideológov dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces.“ Cieľom je zmazať rozdiel medzi mužským a ženským. Všetko sa to odvíja od gender ideológie, ktorá tvrdí, že rod je iba sociálny konštrukt a každý môže byť tým, čím sa cíti (muž sa môže prehlásiť za ženu).

Odborníci však varujú, že je to hazard s psychickým vývojom dieťaťa v oblasti sexuality, ktorý môže mať trvalá následky.

Financovanie rodového scitlivovania

Financovanie v oblasti tzv. rodového scitlivovania je podľa Ocilkovej za súčasnej vlády veľmi štedré . Podľa je slov ministerstvo práce má kapitolu, v ktorej sa nachádza dotácia na podporu rodovej rovnosti. V roku  2014, bolo vyčlenených 2 709 094 eur, na publicitu a propagáciu problematiky inš !@#$%^&*útu rodovej rovnosti 551 947,20 eur,

„Filmový festival Inakosť je finančne podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom kultúry SR, Dráma Queer je podporená ministerstvom kultúry,“ uviedla Ocilková.

Ministerstvo kultúry zastrešuje aj Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Fond v roku 2014 podporil projekt "Pride Dúhové Košice - Sme v tom spolu" sumou 4 189 eur.

V rokoch 2011 až 2013 bolo na projekt Inš !@#$%^&*út rodovej rovnosti poskytnutých takmer 4 milióny eur, pričom pôvodný rozpočet bol 5 miliónov 200 tisíc eur.

Pre rok 2015 vyčlenilo Ministerstvo zahraničných vecí zhruba 770 tisíc eur podporu ľudských práv a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie a antisemitizmu. „Toto je mimoriadne plytvanie prostriedkov, naviac sa nestanoví, koľko z toho pôjde na podporu ľudských práv a koľko na predchádzanie diskriminácie,“ zdôraznil poslanec Jozef Mikloško (KDH).

Kritici referenda, ktoré si vlastne kladie za cieľ postaviť gender ideológiu na vedľajšiu koľaj, často pripomínajú, že plebiscit bude stáť daňových poplatníkov 6 miliónov eur. Vo svojich útokoch však opomínajú, že sa posledných päť rokov stálo financovanie ideológie rodovej rovnosti daňových poplatníkov viac ako 6 miliónov eur, pričom verejnosť o takto vynakladaných prostriedkoch nie je vôbec informovaná.

„Takže formálne (mediálne) deklarovanie je jedna vec a skutky sú druhá vec. Čo však ovplyvňuje naše životy - formálne postoje alebo zákony a financovanie programov?“ pýta Renáta Ocilková.

Zdroj: TU

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.