Choď na obsah Choď na menu
 

Školy proti rodovej rovnosti

t_03_09_2012_skolaci_kniha_velky_sari__05.jpg

 

Prehrať narozprávanú spravu Stiahnuť narozprávanú správu

Rodová rovnosť vo vyučovacom procese

V dňoch 15. a 16. októbra 2013 sa v Poprade uskutočnila celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku. Dôvodom ich stretnutia bola téma rodovej rovnosti, ktorá je v ostatnom čase jednou z najdiskutovanejších tém Slovákov.

Riaditelia na stretnutí vydali k danej téme svoje stanovisko, v ktorom uvádzajú, že „v poslednom čase sa pod nálepkou zrovnoprávnenia mužov a žien v celosvetovom meradle a už aj na Slovensku vedie politickými stratégiami a zákonnými opatreniami zápas o možnosť meniť pohlavnú identitu muža a ženy.“ Zároveň konštatujú, že boj feministických organizácii, ktoré sa údajne snažia o viac rovnoprávnosti pre ženy je v skutočnosti bojom proti žene ako matke a zároveň bojom proti manželstvu, rodine a deťom.

Riaditelia sú tiež názoru, že „pod rúškom rodovej rovnosti sa stále viac do verejného a politického života pretláča rodová ideológia (gender ideológia) s cieľom podriadiť právny poriadok rodovej rovnosti, urobiť ho nástrojom ľudských práv a prispôsobiť ho rozmanitosti spôsobov neprirodzeného sexuálneho života.“ V stanovisku sa tiež uvádza, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča, aby sa problematika rodovej rovnosti stala súčasťou školských vzdelávacích programov.

 

Požiadavky riaditeľov

Na základe uvedených cieľov rodovej rovnosti riaditelia cirkevných škôl a školských zariadení žiadajú: „aby sa zastavila sexualizácia škôl prostredníctvom brožúr, leporel a programov financovaných z verejných zdrojov a uvádzajúcich deti a žiakov do homosexuality s návodmi, ako rozpoznať svoju sexuálnu orientáciu, ako vytvoriť sexualite naklonenú atmosféru akceptujúcu spolužitie osôb rovnakého pohlavia.“

Nadväzujúc na túto požiadavku požadujú, aby sa „sexuálna etika, ktorá kladie homosexualitu, bisexualitu, transsexualitu a transgender na jednu úroveň s heterosexualitou, nestala súčasťou školských vzdelávacích programov.“

Zároveň riaditelia nepodporujú názor štátnej podpory gender ideológie a chcú jej ukončenie. Namiesto toho žiadajú, aby štát venoval viac pozornosti prorodinnej politike.

Zdroj:tu