Choď na obsah Choď na menu
 

Sorosove nadácie bojujú proti katolíckym krajinám prostredníctvom potratov

Na snímke George Soros

Na snímke George Soros

Nadácie „Open Society“ (Otvorená spoločnosť) miliardára Georga Sorosa očividne na celom svete sledujú stratégiu boja proti zákazu potratov. Vyplýva to z dokumentov uverejnených na internetovej stránke  DCLeaks.com. DCLeaks.com tvrdí, že dokumenty stratégie pochádzajú od nadácií, ktoré George Soros zriadil na celom svete na šírenie „otvorenej spoločnosti“

Prekonanie zákazu potratov v katolíckych krajinách je alfou a omegou stratégií boja Sorosových nadácií. Ukázalo sa to najmä v Írsku, kde Sorosa podporujú predovšetkým prívrženci potratov, “a to by mohlo mať účinky na iné katolícke krajiny Európy ako Poľsko a dodať potrebný dôkaz, že zmeny sú možné aj vo veľmi konzervatívnych krajinách”, ako píšu predstavitelia nadácie v uniknutom dokumente.

Ochrana nenarodeného dieťaťa je v írskej ústave zakotvená od r. 1983. Nadáciu „Open Society“ chcú podporovať organizácie ako „Amnesty International“, „Abortion Rights Campaign“ a „Irish Family Planning Association“ v spoločnej kampani, aby sa tento článok v ústave zrušil. „Úspešná iniciatíva zavedenia „homosexuálneho manželstva“ v r. 2015 môže kampani na zavedenie potratu poskytnúť hodnotné impulzy,“ píše sa v dokumente ďalej.

Podľa dokumentu sa majú podobné iniciatívy na uľahčenie potratov podporovať aj v Mexiku, Nigérii, Tanzánii, ako aj v ďalších regiónoch Európy, Afriky a Južnej Ameriky. Sorosove nadácie usilujú o štrukturálne zmeny politického a hospodárskeho systému. Iné organizácie pre napomáhanie práv žien sa príliš veľa sústreďujú na podporu jednotlivých osôb, ako kritizuje dokument.

Organizácie „Open Society“ sledujú inú stratégiu. Pracujú so sieťou miestnych nadácií v 40 krajinách a siedmich regiónoch. Tie lokálne danosti presne poznajú a môžu preto rozpoznávať priaznivé príležitosti na realizáciu svojich cieľov.

Popri uľahčení potratu má táto stratégia aj iné oblasti cieľov: úmrtnosť matiek, starostlivosť o tehotné ženy, detské manželstvá, násilie, prístup k hospodárskym zdrojom a posilňovanie ženských hnutí. Všetky ciele úzko súvisia. Aby mohli mať ženy plnú účasť na spoločenských procesoch, musia mať „kontrolu nad svojím telom“, a aspoň minimálnu mieru ekonomického zabezpečenia, ako aj možnosť verejne sa zasadzovať za svoje požiadavky, ako sa uvádza v dokumente.

Na budúce tri roky sa plánuje tieto stratégie rozvíjať či vybudovať na národnej úrovni, čo by štáty zaväzovalo k väčšej angažovanosti v oblasti práv žien, aby sa tak mohli tieto ciele zrealizovať, aby vznikla nová generácia vedúcich síl, ktoré by sa za uvedené požiadavky zasadzovali.

Zdroj: TU