Choď na obsah Choď na menu
 

Správna argumentácia proti stratégií ľudskych práv a rodovej ideológie

 

Prehrať narozprávanú správu

Stiahnuť narozprávanú správu

Ak sa stane, že budete musieť mediálne odpovedať na otázky o rodovej ideológii, alebo Stratégii Ľudských Práv, tak používajte tieto argumenty.

1)      Slovensko NIE JE zaviazané nijakým dokumentom Stratégiu prijať! Ak niekto tvrdí opak, tak klame! Nech pán Petőcz ukáže dokument, ktorý Slovensko zaväzuje prijať takúto stratégiu!! (Zoznam medzinárodných zmlúv)

2)      Slovenský parlament v roku 2002 prijal ústavnou väčšinou Deklaráciu o kultúrnej zvrchovanosti Slovenska. Jasne v nej definuje, že slovensko je nezávisle v kulturno-etických otázkach čo sa týka ochrany života, rodiny a vzdelávania. Ide o hlavný záväzný dokument pre Slovensko v kultúrnych otázkach. Stratégia tento dokument cielene ignoruje. (Deklarácia o kultúrnej zvrchovanosti)

3)      Nie je pravda, že EÚ progresívnu politickú rodovú agendu jednoznačne schvaľuje. To je mýtus. Sám EP teraz zamietol obdobu Stratégie ľudských práv! (Vid. stratégia Estrela.) Táto kauza ukázala, ako dochádza ku zavádzaniu občanov zo strany homo-loby v snahe presadiť ich ľavicovú rodovú politiku. Stratégia, ktorú chce pán Petőcz prijať, je dokonca neprijateľná aj pre EÚ! Prečo sa ňou teda zaoberáme?

4)      Slovensko je plne kompatibilné s Chartou ľudských práv. Každý občan má rovnaké právo na prístup k verejným službám a ochrane súkromia. Obmedzovanie týchto základných slobôd  je na Slovensku trestné. Tieto práva majú zaručené rovnako tuční, nízki, plešatí a dokonca aj homosexuálni občania. Preto, lebo ide o ľudské práva a nie o sociálne benefity.

5)    Ľudské práva musia byť univerzálne. Rovnaké pre každého občana a nie šité na mieru záujmovým lobistickým skupinám. Sociálne otázky nie sú témou ľudských práv, ale predmetom politickej agendy! Ide o sociálne benefity štátu a nie o ľudské práva. Prichádza tu k zámene pojmov. Tento fakt potvrdzuje ajdokument výboru pre rodovú rovnosť rady vlády z 22.okt. 2013. Správne  označuje rodovú agendu ako politický cieľ a nie právo. Citát: "Presadzovanie rodovej rovnosti je teda legitímny politický cieľ hodný modernej demokratickej krajiny a členského štátu Európskej únie." Politické ciele ale patria do parlamentu! Je aj úplne legitímne s politickými cieľmi nesúhlasiť. Na druhej strane v modernej demokracii je nemysliteľné sa vyhrážať opozícii a zastrašovať oponenta s vyhrážkami, že ak neprijme môj názor, tak je fašista, ktorý je proti ľudským právam. Takáto politická cenzúra je vlastná iba totalite.

6)      Väčšina občanov nesúhlasí s prijatím Stratégie ľudských práv presadzovanej pánom Petőczom, lebo pod zásterkou "ľudských práv" chce nanútiť občanom progresívnu ľavicovú politickú agendu. Občania si neželajú, aby ich deti boli v školách učené k masturbácii, k schvaľovaniu sodome ani nič podobné. Ani k tomu, aby ich štát špiónoval, či sa vyjadrujú politicky korektne (stratégia chce vytvoriť úrad na sledovanie občanov v mene ochrany ĽP). Je to nezdravé zasahovanie štátu do života a slobôd občanov. Rodové politické ciele vážne napadajú základné občianske slobody a práva rodičov vychovávať svoje deti v súlade s ich presvedčením. Toto je skutočné porušovanie základných ľudských práv. Sociálne benefity nech si dávajú politici do volebných programov.

Ludské práva (Charta ľudských práv)

Spoločenská zmluva (Preambula ústavy SR)

Občianské slobody (Ústava SR)

Socialne benefity (Zákony SR)

Ing. Robert Mátéffy

Zdroj: tu