Choď na obsah Choď na menu
 

Synoda a gender ideológia

Vatikán. V synodní aule se mluvilo rovněž o výzvách, kterou kladou zastánci tvz. teorie genderu, a o nátlaku, který mezinárodní organizace vyvíjejí prostřednictvím jmenované teorie, a to zejména na africké země. Pro Vatikánský rozhlas hovoří jeden z významných znalců tohoto jevu, psychoanalytik o. Tony Anatrella S.I. Synody o rodině se účastnil jako odborný poradce.

“Synodní otcové zaznamenali, nakolik velké výzvy klade uniformované myšlení, který vnucuje teorie genderu. Je to jev, který zažíváme nejenom v západním světě, ale také v Africe. Některé africké země, které nectí toto „jediné myšlení“, budou odříznuty od finanční pomoci západních států. Vyvstává tu ideologie, která zbavuje pojem rodiny jeho významu a razí názor, že základem rodiny je sexuální pud, a to i homosexuální. Různé sexuální orientace ovšem nemohou stát na počátku páru nebo rodiny.“

Tato teorie se v různých zemích prosazuje skrze novou legislativu …

“Jedná se o zákony občanského práva, které přijímají různé parlamenty, aby zcela změnily představu o sexualitě a sexuální identitě. Je snaha, aby děti ve školách byly již odmalička, tedy od mateřské školky, vedeny k názoru, že mužské nebo ženské pohlaví není přirozená danost. Je naopak údajně dobré experimentovat s různými sexuálními orientacemi, v souladu s různými touhami.“

Nemyslíte si, že v těchto tématech vládne tak trochu zmatek, včetně katolických kruhů?

“Ano, je tu velký zmatek, a to také v katolickém prostředí. Ideologie genderu, stejně jako marxismus v minulém století, dnes proniká do těla církve a společnosti, aniž by si to pastýři a kulturní lidé uvědomovali a připravili se na příslušnou kulturní reakci. Ve svých knihách jsem ukázal, proč není možné mluvit o homosexuálním páru nebo homosexuální rodině. Tyto pojmy neexistují, vhodnými termíny by spíše mohly být „homosexuální duo“ nebo „partnerství“. Slovo „pár“ je vyhrazeno muži a ženě. Pouze oni dva se mohou natolik sexuálně doplňovat, aby zplodili život. Dvě osoby téhož pohlaví nemohou stvořit život jiného člověka.“

Pokud poukazujeme na tyto pojmy, neznamená to odsouzení…

“Jistě, učení církve a katolický katechismus mluví jasně o absenci jakékoliv diskriminace vůči homosexuálním osobám a vyzývají k přijetí, pochopení a doprovázení.“

Myslíte si, že církvi hrozí, že bude ve své opozici k teorii genderu umlčena?

“Ano, církvi zcela jasně hrozí, že bude v těchto otázkách napadána. Teorie genderu je totiž antropologická hereze, proti které bude církev stále povinována hlásat totéž poselství : tedy že všichni lidé jsou syny a dcerami Boha, povolanými ke spáse a ke svatosti v Ježíši Kristu, avšak nikoli jakýmkoliv způsobem a za užití jakýchkoliv prostředků. Marxismus byl poražen, protože existovaly menšiny, které dokázaly odolat kulturní uniformitě dané doby. A také genderová ideologie bude překonána, pokud zde budou menšiny, které přemohou strach a dokáží své době nabídnout nové hlásání evangelia, které poukáže na omyl této nové antropologické hereze.“

Uzavírá poradce Papežské rady pro rodinu, francouzský jezuita Tony Anatrella.

Zdroj: tu
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.