Choď na obsah Choď na menu
 

V rodnom liste aj „nevyplnené pohlavie“

 

charlie-white-1-.jpg

 

 

Prehrať narozprávanú správu Stiahnuť narozprávanú správu

Berlín - Nemecká vláda zaviedla na úradné účely a pre vládne dokumenty tretie „neurčité“ pohlavie.

Namiesto „M“ alebo „F“ môžu rodičia zapísať pohlavie svojich detí ako „X“.

Od 1. novembra môžu rodičia detí bez „jasných fyzických charakteristík určujúcich pohlavie“ tieto deti zaevidovať v rodných listoch a iných úradných dokumentoch pod kolónkou „bez pohlavia“.

Rodičia budú tiež môcť zaznačiť „nevyplnené pohlavie“ u detí, u ktorých sa domnievajú, že v budúcnosti nebudú chcieť byť „označované“ ako muž alebo žena. Dieťa má tak možnosť vybrať si z týchto dvoch pohlaví neskôr.

Steve Williams, britský homosexuálny aktivista, ktorý píše pre sociálnu sieť Care2.com sa k tejto problematike tiež vyjadril. Povedal, že hoci nemeckí právni experti popreli, že tento zákon zavádza „tretie pohlavie“, „iní si všimli... že neexistuje žiadne nariadenie, aby si dieťa (pohlavie) vybralo, ani nie je udaný časový limit, dokedy dieťa môže v tejto „nezaradenej“ kategórii ostať.“

„Zdalo by sa, že v podstate to funguje ako uznanie tretieho pohlavia, aj keď sa to tak nenazýva,“ napísal.

Až do tejto zmeny jej zástancovia tvrdili, že hermafroditov a „intersexuálov“ v rodných listoch neuznávala ani jedna európska krajina.

Tento zákon je výsledkom posudku Národnej etickej rady Nemecka, ktorú poverila nemecká vláda. Rada vyhlásila, že situáciu „intersexuálov“ je potrebné právne uznať vo väčšej miere. Taktiež ich treba chrániť pred lekárskymi rozhodnutiami prijímanými v ich mene v ranom veku a pred „inými formami diskriminácie“.

Spomínaný nový zákon nasledoval po viacerých súdnych rozhodnutiach. Tie stanovili, že človek, ktorý sa stotožňuje s istým konkrétnym pohlavím, má zákonné právo byť takýmto pohlavým označovaný, a to bez ohľadu na svoje fyzické črty.

Ministerka spravodlivosti Sabine Leuthheusser-Schnarrenbergerová povedala pre noviny Süddeutsche Zeitung, že na to, aby bol nový zákon účinný v plnej miere, by bola potrebná „komplexná reforma“ všetkých ostatných právnych dokumentov.

„Ak sa dieťa nedá identifikovať ako žena alebo muž, treba nechať pohlavie osoby nevyplnené a tak má byť zapísané aj do matriky,“ hovorí zákon.

„Hlavným cieľom nového zákona je zmiernenie tlaku vyvíjaného na rodičov, aby rozhodli o pohlaví dieťaťa hneď po jeho narodení, a tým by unáhlene súhlasili s lekárskymi procedúrami určujúcimi pohlavie dieťaťa,“ uviedol vo vyhlásení nemenovaný hovorca Ministerstva vnútra.

Hovorca tiež poprel, že by táto zmena znamenala, že vláda zavádza nové pohlavie. Povedal, že len umožňuje, aby ostala kolónka formulára na určenie mužského alebo ženského pohlavia nevyplnená.

Niektorí homosexuálni aktivisti sú so zákonom nespokojní. Tvrdia, že príliš závisí od fyzických či biologických rysov a nezohľadňuje individuálne preferencie.

Silvan Agius, programový riaditeľ International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA Europe) so základňou v Bruseli, povedal: „V Nemecku budú zrejme pokračovať zbytočné operácie, ktoré majú devastujúce následky... žijeme vo svete, kde mať dieťa označené ako „iné“ je stále považované za nežiadúce.“

Vlády Austrálie a Nového Zélandu prijali tento rok podobné opatrenia, pričom rodičia na Novom Zélande môžu v kolónke pohlavia ich detí uviesť „X“. Pred šiestimi mesiacmi umožnila Austrália rodičom registrovať svoje deti ako „intersexuálov“.

Nemecko už umožňuje právne si zmeniť pohlavie ľuďom, ktorí boli lekársky diagnostikovaní ako transsexuáli. Takisto je to možné, ak osoba minimálne tri roky cítila potrebu žiť „podľa svojho priania“ ako odlišné pohlavie. Predtým platilo, že tento človek musel byť trvale neplodný a podstúpil operáciu na zmenu vonkajších pohlavných znakov, aby sa tak „významne priblížil“ požadovanému pohlaviu.

Zákon sa zmenil v roku 2011. Povolilo sa ním, aby si osoba vybrala z dvoch pohlaví podľa vlastného výberu a bez fyzických zmien.

V roku 2008 súdy zákon zmenili tak, že umožnili ľuďom žijúcim v manželstve zmeniť si ich oficiálne právne uznávané pohlavie.

Nemecké súdy tiež rozhodli, že osoba, ktorej pohlavie bolo legálne zmenené, má právo byť oslovovaná ako „Herr“ alebo „Frau“ podľa nového pohlavia. Všetky dokumenty v prípade zmien v uvedenom pohlaví musia odrážať sexuálnu identitu, ktorú si osoba sama určila, a to bez potreby chirurgických či biologických zmien. Ľudia, ktorí si zmenili svoje uvedené pohlavie, nie sú povinní svojich zamestnávateľov o svojom novom právne uznanom pohlaví informovať.

 Zdroj:LifeNews Slovakia