Choď na obsah Choď na menu
 

Z vedeckého hľadiska nič také ako transgender neexistuje

 

OTTAWA, 11. január 2013 (LifeSiteNews.com) - Prominentný torontský psychiater ostro skritizoval domnienky, ktoré sú predpokladom pre zákon, ktorý kritici nazvali kanadským federálnym „kúpeľňovým zákonom“. Zákon C-279 navrhol jeden z členov parlamentu. Ten by umožňoval tzv. transgender mužom a ženám osobitné ochranné opatrenia.

Doktor Joseph Berger vydal vyhlásenie, že z lekárskeho a vedeckého hľadiska nič také ako „transgender“ osoby neexistuje a že pojmy ako „gender vyjadrenie“ a „gener identita“, ktoré sa používajú v návrhu zákona, sú prinajmenšom nejednoznačné a sú skôr emocionálnou prosbou ako vyhlásením založeným na vedeckých faktoch.

Berger je poradenským psychiatrom v Toronte a zoznam referencií ho uvádza ako experta v oblasti duševného ochorenia. Uviedol, že ľudia, ktorí sa identifikujú ako „transsexuáli“, trpia psychózou alebo sú jednoducho nešťastní, pričom poukázal na to, že hormonálna terapia a operácia nie sú vhodnou liečbou ani psychózy, ani nešťastia.

Dovoľte mi z vedeckého hľadiska objasniť, čo vlastne „transgender“ znamená,“ povedal doktor Berger a dodal, „teraz hovorím z vedeckého hľadiska a nie z hľadiska postoja nejakej politickej lobby, ktoré môže prekladať nejaká skupina, či už lekárska alebo akákoľvek iná."

Transsexuáli sú ľudia, ktorí tvrdia, že v skutočnosti sú alebo chcú byť ľudmi s opačným pohlavím než s tým, s ktorým sa narodili, alebo o ktorom svedčí ich chromozomálna konfigurácia,“ uviedol doktor 

Niekedy niekto z týchto ľudí tvrdí, že je „ženou uväznenou v mužskom tele“ alebo naopak, „mužom uväzneným v ženskom tele“.“

Lekárskou starostlivosť pri bludoch, psychóze alebo emocionálnom nešťastí nie je operácia,“ uviedol doktor Berger.

Na druhej strane,“ pokračoval doktor Berger, „ak týchto ľudí požiadate, aby presne vymedzili, čomu veria, t.j. aby povedali, že skutočne veria, že ktorékoľvek z vyššie uvedených tvrdení platí aj na nich a oni povedia „nie“, potom sami vedia, že takéto tvrdenie nie je pravdivé; ale že oni to „cítia“, potom to, o čom sme hovorili z vedeckého hľadiska, je len nešťastie a že toto nešťastie sprevádza želanie, ktoré niektorých ľudí vedie k tomu, aby brali hormóny, ktoré spôsobia, že v nich bude prevládať iné pohlavie či dokonca to, že podstúpia kozmetickú operáciu, ktorá ich má upraviť tak, aby „vyzerali“ tak, akoby boli osobami opačného pohlavia.“

Vysvetlil, že kozmetická operácia nezmení chromozómy ľudskej bytosti, ktoré v nej sú; že neurobí z muža ženu, ktorá by mohlať mať menštruáciu, ovuláciu a mať deti, ani neurobí zo ženy muža, ktorý by dokázal vytvárať spermie, ktorý by sa mohol spojiť s vajíčkom (ovum) ženy a oplodniť toto vajíčko, aby tak bolo splodené ľudské dieťa.

Okrem toho doktor Berger uviedol, že argumenty, ktoré podkladajú tí, ktorí obhajujú zvláštne práva pre rodovo zmätených ľudí, nemajú vedeckú hodnotu - sú len subjektívnymi a emocionálnymi výzvami bez objektívneho vedeckého základu.

Prečítal som si nariadenia, ktoré predložili obhajcovia týchto osobitných práv a nenašiel som v ňom žiadnu vedeckú hodnotu,“ povedal doktor Berger vo svojom vyhlásení. „Slová a frázy ako“ podvedomie „sú tu použité tak, že nemajú žiadny objektívny vedecký základ“.

Vedecké fakty sú takéto,“ povedal doktor Berger. „Zdá sa mi, že neexistuje žiadny lekársky alebo vedecký dôvod na udeľovanie akýchkoľvek osobitných práv či toho, aby sa na takýchto ľudí brali nejaké ohľady - totiž na ľudí, ktorí sú nespokojní s pohlavím, s ktorým sa narodili alebo na ľudí, ktorí sa chcú obliek do šiat opačného pohlavia.“

Takzvaný“ zmätok ohľadom ich sexuality, ktorým trpia tínedžeri alebo dospelí, je čisto psychologický. Ako psychiater nevidím žiadny dôvod na to, aby ľudia, ktorí sa takto identifikujú, mali nejaké práva alebo výsady, ktorými by sa líšili od kohokoľvek v Kanade,“ uzavrel.

REAL Woman for Kanada požiadal doktora Bergera o vyhlásene o problematike Zákona C-279 po tom, čo si túto organizáciu vypočul výbor hodnotiaci tento návrh zákona.

Gwen Landoltová z REAL Woman pre LifeSiteNews povedala, že potom, čo im bolo spočiatku odoprené odprezentovať pred hodnotiacim výborom svoj pohľad na tento zákon, bola táto skupina neskôr prijatá; zistila však, že všetky ostatné skupiny a jednotlivci, ktorí boli prijatí, aby vystúpil pred výborom, boli zástancami Zákona C-279.

Len ťažko môže ísť o nestranné preskúmanie akéhokoľvek zákona, ak sú pozvaní prehovoriť len takí svedkovia, ktorí daný návrh zákona podporujú,“ povedala Landoltová.

Landoltová vysvetlila, že po vykonaní druhého čítania (6. júna 2012) šiel Zákon C-279 na Výbor pre spravodlivosť a ľudské práva na preskúmanie.

Na vypočúvaní Hodnotiaceho výboru REAL Woman of Canada predstavilo 12 strán informácií o tom, aké škody by spôsobilo zavedenie tohto zákona a poukázalo na to, že ak by bol tento zákon schválený, výrazy „gender vyjadrenie“ a „gender identita“ - ako sú napísané v Zákone C-279 – sú také široké, že by sa dali použiť na ochranu pedofilov a iných sexuálnych zvráteností.

REAL Woman poskytlo výboru dôkazy, že transgender jedinci po operacií trpia podstatne vyššou chorobnosťou a úmrtnosťou než bežná populácia, a žiadala, aby tzv. operácia na zmenu pohlavia“ a hormonálna liečba boli podrobené ďalšiemu skúmaniu.

Poukázali na to, že priekopník takejto liečby, doktor Paul McHugh, vynikajúci profesor psychiatrie na Johns Hopkins University School of Medicine a primár psychiatrie v Nemocnici Johna Hopkinsa, tento postup pozastavil, pretože zistil, že pacienti neboli o nič vyrovnanejší či spokojnenjší po tom, čo absolvovali takúto liečbu.

McHugh v roku 2004 napísal, že my v Hopkinsovej nemocnici pracujeme zásadne s duševným ochorením“ tým, že sa staráme o túžby ľudí, ktorí chceli operáciu na zmenu biologického pohlavia.

Myslel som, že my, psychiatri, urobíme lepšie, ak sa sústredíme na snahu napraviť ich myseľ a nie ich genitálie,“ uviedol a dodal, že vykonanie chirurgickej zmeny na tele týchto nešťastných ľudí by duševnú poruchu skôr podporilo, než liečilo“.

Landoltová poznamenala, že vypočúvania výboru skončili zmätkom v terminológii, ktorá je uvedená v návrhu zákona a že dokonca ani predkladateľovi návrhu tohto zákona, Randallovi Garrisonovi z Novej demokratickej strany (z mesta Esquimalt - Juan de Fuca), nebolo jasné, koho tieto pojmy zahŕňajú a koho už nie.

Definícia“ rodovej identity, ktorú navrhol pán Garrison, je subjektívna; definuje ju totiž ako „hlboký vnútorný a individuálny pocit zakúšania pohlavia, ktoré môže alebo nemusí zodpovedať pohlaviu, ktoré bolo jedincovi priradené pri narodení,“ povedala Landoltová a dodala, že „výbor sa zaoberá rozsiahlymi diskusiami o zmysle „rodovej identity“ a „gender vyjadreniu“ bez väčšieho objasnenia.“

Výsledkom je to, že namiesto toho, aby sa zákon hladko a riadnym spôsobom odoslal prostredníctvom tohto výboru, ktorý riadi Garrison, konzervatívna poslankyňa Shelly Gloverová (zo St. Boniface v Manitobe) a konzervatívna poslankyňa Kerry-Lynne Findlayová (z Delta-Richmond-East v Britskej Kolumbii), vypočúvanie výboru skončilo na záverečnom pojednávaní 10. decembra 2013 zmätkom. Výsledkom je, že poslanecká snemovňa bude oboznámená s pôdovodným znením návrhu zákona bez pozmeňujúcich návrhov,“ uviedla Landoltová.

V dôsledku tohto zmätočného stavu ohľadom termínov v hodnotiacej komisii, REAL Woman vyhľadali odborníka, ktorý by poskytol vedecké a lekárske dôkazy týkajúce sa „transgenderizmu“ a ďalších pojmov, ktoré sa používajú v návrhu zákona.

Gwen Landoltová pre LifeSiteNews povedala, že REAL Woman of Kanada zahrnú vyhlásenia doktora Bergera do informačného balíčka, ktorý odošlú poslancom predtým, než sa tento návrh zákona dostane do záverečného hlasovania.

Je kľúčové, aby poslanci vedeli, že takáto legislatíva je škodlivá - a to nielen pre tých, ktorí si myslia, že sú transgender, ale aj pre spoločnosťm že by teda nemala prejsť do právneho poriadku,“ povedala Landoltová. „Musíme preto napísať našim poslancom a požiadať ich, aby sa oni sami vyslovili proti tomuto znepokojujúcemu návrhu 

Doktor Berger je certifikovaný ako špecialista v odbore psychiatrie Kráľovskou univerzitou lekárov a chirurgov Kanady a Americkou radou psychiatrov a neurológov. Zvolili ho i za vynikajúceho člena Americkej psychiatrickej asociácie. Je tiež bývalým predsedom okresnej Ontarijskej lekárskej asociácii v Toronte a bývalým prezidentom Ontarijskej pobočky Americkej psychiatrickej asociácie.

Berger zastával 25 rokov funkciu kontrolóra v Americkej rade psychiatrov a neurológov, učil ako asistent profesora psychiatrie na univerzite v Toronte a je autorom mnohých publikovaných článkov o rôznych aspektoch diagnostiky a nezávislom psychiatrickom posudzovaní. Je rovnako i autorom knihy The Independent Medical Examination in Psychiatry (Nezávislé lekárske vyšetrenie v psychiatrii), ktorú vydalo vydavateľstvo Butterworth/Lexis-Nexis.

 
Zdroj: TU