Choď na obsah Choď na menu
 

Fórum kresťanských inštitúcií: Podarí sa zastaviť prijatie Celoštátnej stratégie ľudských práv?Na snímke členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií Veronika Remišová

Včera odoslalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) otvorený list predsedovi vlády Róbertovi Ficovi. V liste apelujú na pozastavenie prijatia Celoštátnej stratégie ľudských práv, ktorá sa bude prerokúvať v stredu 14. januára na schôdzi Vlády SR. FKI je pripravené vypracovať ďalšie akčné plány v prípade, že vláda stratégiu schváli

Najväčšie rozhorčenie vyvolali zmeny v stratégii, do ktorej sa po dvoch rokoch aktívnej prípravy a rokovaní s verejnosťou a organizáciami dostáva do popredia otázka na vytvorenie podmienok pre registrované partnerstvá. Od začiatku prípravy stratégie bola práve táto problematika najdiskutovanejšia a bez akýchkoľvek dodatočných rokovaní sa stala jej súčasťou. Kompetentní, ktorí aktívne participovali na vytvorení  stratégie a zúčastňovali sa na rokovaniach sa právom cítia podvedení. Takáto zmena pôsobí ako snaha presadiť túto problematiku silovým spôsobom „zhora“ a vniesť tak problematiku registrovaných partnerstiev a ignorovať tak náročnú prácu s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva a ochrany ľudských práv.

Na snímke členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií Veronika Remišová

Predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová dodala: „Jeden a pol roka, ktoré sme všetci venovali tzv. participatívnemu procesu, vyšli nazmar, aspoň čo sa týka textu stratégie. Ja stále verím v túto krajinu, ako dobré miesto pre všetkých, v zdravý rozum, v demokraciu a v diskusiu. Sme na ňu ochotní a pripravení, ale ako partneri a nie štatisti.“

FKI a členské organizácie sa dlhodobo podieľajú na práci v oblasti ľudských práv, marginalizovaných a sociálne slabých skupín obyvateľstva (rómska menšina, ľudia bez domova, týrané ženy, ...). Posledné dva roky FKI poukazuje na problém, že Stratégia ľudských práv nerieši skutočné potreby v oblasti ochrany ľudských práv. Pripomienky a návrhy, ktoré predložili zástupcovia v procese tvorby neboli zohľadnené, dokonca aj hromadná pripomienka, ktorú podpísalo minulý rok niekoľko tisíc občanov nebola prejednávaná a ostala bez povšimnutia čo malo za následok presadenie spomínaných priorít na úpravu registrovaných partnerstiev. Zároveň je dôležitým problémom, že rodina čelí mnohým výzvam, ako je napríklad klesajúci počet sobášov, zvyšujúca sa rozvodovosť, pokles pôrodnosti a plodnosti, čím sa výrazne narúša súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého prvku, akým je rodina.

Členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií, Veronika Remišová dodáva:

„Vyčerpali sme všetky dostupné možnosti komunikácie s predstaviteľmi vládnej moci. Zúčastňovali sme sa pracovných skupín, pripomienkovali sme, písali sme, diskutovali, dokonca občianska spoločnosť zorganizovala aj protesty. Dnes už nemôžeme nič viac urobiť, len poslednýkrát apelovať na premiéra, aby vláda zobrala hlas občanov do úvahy a snažila sa spoločnosť spájať a nie rozdeľovať. V tom by mala byť predsa jej prvoradá úloha.“

Podľa Fóra kresťanských inštitúcií netreba zabúdať ani na iné, dôležité súčasti ľudských práv. Najčastejšie porušovanie ľudských práv – súdnym prieťahom, vôbec sa nevenuje ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, ochrane svedomia, a ochrane práv rodičov, rodiny a manželstva. Nakoľko nie je Stratégia pripomienkovaná, obsahuje formálne nedostatky a neboli s ňou stotožnení ani niektorí členovia Rady Vlády SR ako aj zástupcovia ministerstiev. Je potrebné, aby sa na rokovaní vlády takto vypracovaná Stratégia odmietla v záujme porozumenia a celospoločenského konsenzu. A aj práve preto je tento apel dôležitý, aby sa neprekrývali skutočné problémy a nezatvárali sme pred nimi oči.

Daniela Birková

Zdroj: TU
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.