Choď na obsah Choď na menu
 

Homosexuální genocida

 

 

images.jpg

 

Prehrať narozprávanú správu  Stiahnuť narozprávanú správu

Případě homosexuální genocidy nejde o to, že by byla fyzicky likvidovaná nějaká přesně definovaná skupina lidí, ale o to, že v zájmu prosazení jistých ideologických cílů a prostoru pro seberealizaci (sebeuspokojování) jsou obětováni ti, kteří se nachomýtnou v cestě výše uvedeným zájmům. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 popisuje v článku II. dva základní prvky genocidy. Prvním je myšlenkový prvek, úmysl zničit celou skupinu obyvatel, nebo její část a druhým prvkem je fyzický element, tedy skutečné provádění tohoto ničení. Abychom mohli mluvit o genocidě, musí být přítomny oba prvky zločinu.

V případě homosexuální genocidy se nejedná přímo o plán na likvidaci přesně definované skupiny, jako je náboženská nebo národnostní skupina, ale vědomé umožnění působení destruktivních sil, které vede k úmrtí, a závažným tělesným a psychickým škodám na zdraví u neinformované a nechráněné většiny populace. Zasvěcená minorita samozřejmě ví lépe, na co si má dávat pozor, má přístup do nejdražších nemocnic a žije v luxusních čtvrtích nebo veřejnosti nepřístupných obytných areálech.

Jedná se o poněkud širší výklad pojmu genocida, ale vzhledem ke kolosálnímu rozsahu je použití alarmujícího pojmu odůvodněné a nevede k devalvaci událostí, jako byla genocida Arménů, nebo komunisty cíleně vyvolaný hladomor na Ukrajině. I kdyby výsledně pojem genocida nebyl pro fenomén destrukce lidských životů a zdraví páchaného homosexuálními lobbisty použit, je důležité prokázat oba konstitutivní prvky genocidy, protože jasně ukazují na zločinné jednání, pro které samozřejmě můžeme použít širší spektrum názvů.

V souladu s konvencí OSN tedy musíme popsat oba nutné prvky genocidy. Pokud jde o fyzický element genocidy, tak je naplňován následujícími způsoby:

  • Úmrtí a poškozování zdraví v důsledku šíření pohlavních nemocí
  • Zneužívání dětí a dospívajících a jejich prostituce
  • Kriminální činy

Myšlenkový prvek (úmyslnost jednání nebo to, že si uvědomujeme důsledky daného jednání a přesto nepodnikneme potřebná opatření) je naplňován tak, že jsou potlačovány informace o negativních důsledcích homosexuálně orientovaných osob na ostatní, ale i na příslušníky samotné homosexuální komunity. Naopak jsou šířeny lživé informace. V důsledku obrovského vlivu homosexuální lobby v masmédiích dnes není veřejnost informována o hrozících nebezpečích a lidé tím pádem nemohou činit potřebná preventivní opatření a volit ve volbách takové zástupce, kteří by přijali potřebnou legislativu. Drobnou ukázkou takového jednání je, že homosexuální lobby vede úpornou kampaň za to, aby homosexuálové mohli darovat krev, bez ohledu na mnohonásobně vyšší promořenost celou plejádou nebezpečných a obtížně léčitelných virových onemocnění. Tato problematika bude podrobně probírána v oddílech Pohlavní nemoci, Proti vědě a rozumu, Homosexuální lobby atd.

 Zdroj:tu