Choď na obsah Choď na menu
 

KOMU VĎAČÍME ZA REFERENDUM?

 

 

Do redakcie LifeNews nám prišiel tento email. Rozhodli sme sa ho zverejniť v plnom znení.
 
Email odhaluje doležité fakty o tom, kto na Slovensku vytvoril a stále aj financuje tzv. homoloby?
Kto sa skrýva v pozadí "chudobnej" homo-loby a potichu ťahá nitkami politikov a médií?
TK
 
Odpoveď nájdete v nasledujúcom emaile:
----------------------------------------------
 
Milí priatelia,
 
v súvislosti s referendom si dovolím dať Vám do pozornosti jeden zjavný paradox.
 
Hana Fábry (popredná LGBTI aktivistka na Slovensku) píše:
 
Kto vás platí?
 
"Túto otázku som dostávala často. Najčastejšie v súvislosti s mojimi aktivitami v prospech neheterosexuálnych ľudí. Vždy zaznela s aroganciou, hlúposti vlastnou a s bohorovne predpokladanou odpoveďou.
Ja teda to meno, vnímané v niektorých konzervatívnych kruhoch ako synonymum liberálneho zla, verejne vyslovím. Platí ma Soros."
 
"Mimochodom, bez Sorosa by sme na Slovensku nemali ešte donedávna jediný cent na financovanie mnohých „kontroverzných“ ľudskoprávnych tém."
"V prípade, že napíšem dobrý projekt a nájdem k nemu v jeho nadácii vhodný grantový program."
 
Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti ( http://www.osf.sk/ )  je tá, ktorá finacuje rôzne aktivity na Slovensku, a ako deklarujú, podporujú aktivity vedúce k otvorenej, demokratickej, slobodnej spoločnosti.
Ako sa môžete na webovej stránke tejto nadácie dočítať, usiluje sa o rozvoj demokracie, slobody, atď.
Podporuje desiatky všelijakých organizácií a združení, ktorá majú termíny "demokracia, občan, sloboda" vo svojom názve.
 
Čo je na tom ale to paradoxné:
 
Organizácie a ľudia nimi platení (inak všetko oficiálne zápalistí obrancovia slobody a demokracie) v súčasnosti masívne vystupujú proti zrejme najdemokratickejšiemu a najslobodnejšiemu spôsobu zistenia vôle občanov - proti referendu.
Dokonca verejne deklarujú a vyzývajú občanov k tomu !!!, aby nešli demokraticky a slobodne vyjadriť svoju vôľu v takej vážnej záležitosti, ako je otázka rodiny, manželstva a detí.
Predpokladám, že za takéto ich vystupovanie im ich chlebodarca " obraňujúci a presadzujúci slobodu a demokraciu ", čo deklaruje aj na svojej webovej stránke (http://www.osf.sk/sk/uvod-do-nasich-tem) svoj cieľ:
"Našu víziu dobre spravovanej spoločnosti, založenú na hodnotách slobody, transparentnosti, tolerancie a spravodlivosti, realizujeme prostredníctvom programových oblastí s názvami Férové médiá a kritické myslenie, Vzdelávanie pre všetkých, Slobodní občania a spravodlivá spoločnosť a Európa ako spoločný priestor."
"nenaparí" pokuty, ale naopak ich pochváli a odmení !
 
Takže na kauze "referendum" sa táto Nadácia "bojujúca za slobodu a demokraciu" celkom dobre vyfarbila - podporuje tých, ktorí túto nimi veľkohubo hlásanú slobodu a demokraciu v konkrétnom prípade referenda chcú potlačiť vyslovene totalitnými spôsobmi - cenzúra, umlčovanie, spochybňovanie možnosti slobodne vyjadriť svoj názor, ..atď.
(Teda spôsoby nám staršej generácii dobre známe z doby marxizmu a totality.)
 
V tomto prípade by sa zrejme v názve tejto nadácie malo zmeniť prídavné meno "otvorenej" za prídavné meno "totalitnej".
Čo myslíte ?
 
Andrej