Choď na obsah Choď na menu
 

Prvé oficiálné adopcie dieťaťa lesbickým párom

t_gay_marriage_california542984071830.jpg

Prehrať narozprávanú správu Stiahnuť narozprávanú správu

“Rodinu konečne legálne tvoria dve matky a dve deti”

Pred niekoľkými dňami uverejnili viaceré francúzske médiá stručnú správu o prvej oficiálnej adopcii dieťaťa lesbickým párom. Táto adopcia je ďalším hmatateľným výsledkom zákona tzv. manželstva pre všetkých, prijatého pred piatimi mesiacmi a presadeného silou napriek masívnemu odporu francúzskej verejnosti.

Asociácia gay a lesbických rodičov (APGL) oznámila vo svojom tlačovom vyhlásení, že súd v Lille schválil úplnú adopciu dvoch detí lesbickým párom. Tento pár je zároveň členom uvedenej asociácie. Caroline a Pasquale uzavreli manželstvo v júni tohto roku a takmer okamžite požiadali o adopciu. Biologickou matkou detí je jedna z uvedených žien a žiadosť sa teda týkala legalizovania jej partnerky ako oficiálnej matky detí. Vo vyhlásení asociácie sa uvádza, že deti boli počaté umelým oplodnení, pričom spermie pochádzali od neznámeho darcu. PMA t.j. umelé oplodnenie pre lesbické páry a slobodné ženy je však v súčasnosti vo Francúzsku nelegálne.

Denník Libération cituje z tlačového vyhlásenia APGL : „Ide o prvý prípad adopcie dieťaťa partnerom/kou v homosexuálnej rodine“ a ďalej: „toto rozhodnutie má obrovský význam pre ďalšie žiadosti. Veľa našich členov, ktorí uzavreli manželstvo si podalo žiadosť o adopciu.“ Denník cituje aj vyjadrenie Mathieu Nocent, hovorcu LGBT: „Uf, rodinu konečne legálne tvoria dve matky a dve deti. To znamená, že zákon manželstva pre všetkých sa aplikuje.“ Nocent však dodáva, že rozhodnutie o adopcii vždy závisí na pohľade jednotlivých sudcov na túto problematiku a teda sa môže v jednotlivých prípadoch líšiť.

O adopcii referuje aj denník Le Monde, ktorý vysvetľuje čitateľom rozdiely v prístupe k adopcii v prípade heterosexuálnych a homosexuálnych párov. Ak žiada o adopciu lesbický pár, konkrétne sa jedná o úplnú adopciu partnerkou biologickej matky dieťaťa, adopčnú žiadosť musí byť preskúmať a schváliť príslušný súd. Naopak v prípade heterosexuálneho páru sa za otca dieťaťa vždy automaticky považuje manžel ženy resp. partner, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti (tzv. predpoklad otcovstva). Avšak v prípade lesbického páru, ak jedna zo žien otehotnie, druhá nemá automatické právo na uznanie svojej osoby ako legálneho rodiča dieťaťa. A to ani v prípade, že ide o „manželský pár“. Le Monde v tejto súvislosti cituje vyjadrenie asociácie APGL, ktorá sa snaží o to, aby “rodičovské vzťahy boli aj medzi homosexuálnymi pármi uznávané na základe „predpokladu otcovstva““, tak ako je to u heterosexuálnych dvojíc. O úlohe a postavení otcov detí v tejto súvislosti však agentúra APGL taktne mlčí.

Jeden z čitateľov denníka k tomu poznamenal: „Myslím na tie deti, ktoré dvakrát obrali o otcov. Prvýkrát to bola ich matka a druhý krát zákon.“ Presne pred týmto varovalo hnutie La manif pour tous, ktorého nosnou myšlienkou bola ochrana práv detí. Odporcovia daného zákona poukazovali na to, že legalizáciou manželstva a adopcií pre homosexuálne páry sa zároveň otvorí priestor pre legalizáciu zbavenia detí jedného z rodičov.

Katarína Hanzlíková, Paríž

Zdroj:tu