Choď na obsah Choď na menu
 

Rozličné typy rodín podľa Konferencie biskupov Nemecka

 

 

Konferencia biskupov Nemecka sa pripojila k najvplyvnejšej katolíckej organizácii laikov v krajine – tá organizovala podujatie, na ktorom mali odznieť svedectvá týkajúce sa „rôznych foriem usporiadania rodiny,“ vrátane spolu žijúcich párov a tých, ktoré sa otvorene priznávajú k homosexualite – za účelom pomôcť Cirkvi pred nadchádzajúcou októbrovou synodou „sebakriticky skúmať samu seba.“
Udalosť s názvom „Počúvajte! Hovoria rodiny“ (Listen! What Families Say) bola 18. júna spoluorganizovaná Úradom pre manželstvá a rodinu pri Konferencii biskupov Nemecka a Ústredným výborom katolíkov Nemecka (Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZdK).
Dojem, že učenie Cirkvi povoľuje rôzne „formy“ rodiny, bol nedávno kritizovaný nemeckým autorom a kritikom Mathiasom von Gersdorff. „Podľa chápania Cirkvi je základom rodiny manželstvo (muža a ženy). Manželstvo a jeho ovocie – deti – vytvárajú rodinu. Tým pádom neexistuje niekoľko foriem rodiny,“ povedal.
Konferencia biskupov Nemecka aj ZdK sú známe svojím liberálnym postojom voči morálnemu učeniu katolíckej cirkvi až tak, že niektorí kritici ich upozorňovali na nebezpečenstvo schizmy.
Oficiálne vyjadrenie pre tlač Konferencie biskupov Nemecka z 18. júna uviedlo:
Spôsoby, akými ľudia spolu žijú a preberajú zodpovednosť jeden za druhého, sú v dnešnej dobe rozmanité. „Úlohou Cirkvi v súčasnosti je sprevádzať ľudí v osobnej sfére ich života. Aby bola Cirkev schopná naplniť toto očakávanie, musí počúvať, chápať a skúmať samu seba,“ vyjadril sa v liste pozývajúcom na konferenciu biskup Heiner Koch (nový berlínsky arcibiskup), prezident Výboru pre manželstvá a rodinu a Alois Glueck, prezident ZdK.
Za účelom lepšej prípravy na nadchádzajúcu októbrovú synodu o rodine v Ríme spomínané dve organizácie nehľadali pomoc u expertov, skôr sa zamerali na názory ľudí vo všeobecnosti, pričom „každý z nich žije inú formu rodiny.“ Medzi ľuďmi, ktorí sa na konferencii prezentovali, boli napríklad:
Mladá žena, ktorá má spolu so svojím priateľom tri deti a každý deň robí nejaké kompromisy, aby pri agnosticizme svojho partnera vychovala deti podľa svojej viery, pričom jej farnosť ju v jej činnosti veľmi podporuje; rozvedený muž, ktorý sa druhýkrát oženil, často sa kvôli tomu cíti byť ostrakizovaný a je pre neho výzvou žiť svoju vieru – napríklad pri prvom svätom prijímaní svojich detí; žena hovoriaca o výhodách a nevýhodách „manželstva na diaľku“ – jej manžel môže byť kvôli práci s rodinou len cez víkend; muž, ktorý v období adolescencie potreboval veľa odvahy, aby sám pred sebou aj pred svojou katolíckou rodinou priznal svoju homosexualitu, pretože ho učili, že je to hriech, ba až potupa; mladý muž vysvetľujúci svoj názor na učenie Cirkvi a opisujúci zo svojho pohľadu to, že medzi učením Cirkvi a žitou realitou nie je zhoda.
Toto reprezentatívne zhrnutie rozdielnych ľudí, ktorí svoje názory prezentovali na nedávnej konferencii, jasne ukazuje, aké postoje asi zaujímajú organizátori podujatia: konkrétne ide o morálny relativizmus a nominalizmus.
Daný orientačný postoj je jasne zreteľný aj v liste pozývajúcom na túto konferenciu, v ktorom organizátori kladú nasledovné tendenčné otázky:
Majú myšlienky Cirkvi stále čo povedať k životu rodín? Nie sú vyjadrenia Cirkvi, týkajúce sa manželstva a rodiny, príliš úzke, nemoderné, či striktné? Dá sa v nich stále vidieť, o čom to vlastne všetko je?
Biskup Heiner Koch, ktorého pápež František nedávno menoval za berlínskeho arcibiskupa, sa na konferencii verejne vyjadril: „Nezaoberáme sa sexualitou individuálne, oddelene, ale človekom a jeho sexualitou, ktorá je súčasťou jeho osobnosti.”

Spomenuté otázne vyjadrenia a prezentácie na konferencii opäť zreteľne ukazujú, že väčšina cirkevných a laických organizácií v Nemecku favorizuje liberalizujúci (alebo majúci tú tendenciu) prístup vzhľadom na tradičné morálne učenie Cirkvi. Tieto odvážne vyjadrenia a požiadavky naviac zaznievajú krátko po problémovom „Tieňovom koncile“ v máji tohto roka na Gregoriánskej univerzite v Ríme – organizovanom predsedami Konferencie biskupov Nemecka, Švajčiarska a Francúzska – ktorý tiež propragoval liberálnu agendu a ktorý zrejme interpretoval sexuálnu aktivitu mimo sviatosti manželstva ako prijateľné a prípustné konanie. Zdá sa, že sa to nakopilo – a nabralo aj rýchlejší spád a strategickú koordináciu.

Na podporu tohto názoru treba vziať do úvahy ešte dve správy. V správe Catholic News Agency od zdroja v Európe sa uvádza, že všeobecné a verejné vyjadrenie z májovej konferencie v Ríme je plánované na september, práve pred začatím očakávanej októbrovej Synody o rodine. A po druhé, Konferencia biskupov Švajčiarska už na svojej oficiálnej stránke oznámila, že 31. augusta 2015 organizuje Konferenciu pre svojich členov, ktorá má byť pokračovaním diskusií z májového stretnutia – to bolo kritizované najmä pre „nedostatočnú transparentnosť“ a pre svoju „utajenosť.“

Vplyv takýchto rafinovaných a energetických biskupských konferencií (a ich laických prívržencov) by nemal byť podceňovaný alebo ignorovaný.