Choď na obsah Choď na menu
 

ŠTÚDIA: Hlavnou príčinou samovrážd u homosexuálov sú problémy vo vzťahoch

NATHAN, Austrália – Aj keď si mnohí myslia, že hlavnou príčinou depresie u LGBTI osôb je odmietnutie zo strany ich rodín, nová štúdia zistila, že v skutočnosti tento problém u homosexuálov zjavne pochádza prevažne z väčšieho počtu problémov vo vzťahoch.

Dr. Delaney Skerrett viedol tím výskumníkov z Austrálskeho inštitútu pre výskum a prevenciu samovrážd (AISRAP), ktorí sa zaoberali prípadmi samovrážd v Queenslande. Zistil, že hlavnou príčinou samovrážd u „lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“ (LGBTI) je stres pochádzajúci zo strany ich ľúbostných partnerov.

Máme skôr tendenciu domnievať sa, že psychické utrpenie, ktoré LGBTI osoby často zažívajú, je spôsobené odmietnutím zo strany ich rodín. Zdá sa však, že to nie je celkom tak. Tento problém zrejme vo veľkej miere súvisí s problémami v ich partnerských vzťahoch,“ povedal Dr. Skerrett.

Práve naopak, Dr. Skerrett povedal, že „počty ukazujú, že čo sa týka rodín, všeobecne u nich prevláda prijatie.“ Hovorí, že je to niečo „skvelé“ a „naozaj povzbudzujúce!

Namiesto toho však štúdia uverejnená 2. apríla v Asia Pacific Psychiatry zistila, že „LGBTI osoby zažívali problémy vo vzťahoch častejšie“ ako heterosexuáli, „a konflikty vo vzťahoch sa tiež u nich vyskytovali častejšie ako v heterosexuálnych prípadoch.“ 

Potvrdila tak predošlé štúdie, ktoré zistili, že homosexuáli oproti heterosexuálom častejšie čelia násiliu v intímnych partnerských vzťahoch. Štúdia z roku 2007 v Journal of Urban Health, ktorú vydala New York Academy of Medicine, zistila, že 32 percent homosexuálov bolo za život týraných aspoň jedným partnerom.

Výskumný tím z inštitútu AISRAP tiež zistil, že vyššie percento homosexuálov spáchalo samovraždu v dôsledku depresie než z dôvodu iných psychických porúch. Aj keď u jednej osminy všetkých obetí samovrážd v Queenslande bola diagnostikovaná psychóza, ktorá viedla k zhoršenému úsudku, Skerrett informuje, že „u LGBTI osôb také diagnózy neboli.“ Záver z toho tak pridáva ku konsenzu, že depresia v nepomere postihuje aktívnych homosexuálov.

Peter Sprigg, vedúci pracovník oddelenia pre štúdium politík v Rade pre výskum rodiny (Family Research Council) pre LifeSiteNews povedal, že štúdia prispieva k dôkazom, že príčiny samovrážd a depresií u homosexuálov sú oveľa zložitejšie, ako homosexuálni aktivisti priznávajú.

Pro-homosexuálni aktivisti už dlhý čas dávajú jediné vysvetlenie vysokého percenta telesných i psychických zdravotných problémov u tých, ktorí žijú v homosexuálnych vzťahoch. Zvaľujú to na ‚homofóbiu‘, a ‚stigmatizovanie‘, ktorými trpia zo strany spoločnosti a na ‚odmietnutie‘ zo strany členov rodín, ktorí ich správanie odsudzujú,“ povedal Sprigg. „Nedávnym príkladom je Matthew Vines, autor novej knihy God and the Gay Christian, v ktorej tvrdí, že u niektorých ‚homosexuálnych kresťanov‘ požiadavka abstinovať z homosexuálneho správania ‚doháňa zúfalstvo až do samovraždy.‘“  

Vedecký výskum však nikdy nepodporil takéto zovšeobecňujúce vysvetlenie závažných patológií u homosexuálov,“ povedal Sprigg.

Dr. Skerrett sa ďalej zameriava na zistenie spoločenskej príčiny vysokého výskytu depresií a samovrážd u homosexuálov, keď vo svojich záveroch špekuluje o tom, že „LGBTI osoby stále čelia stigmatizovaniu a nedostatku prijatia zo strany spoločnosti a to sa odvíja v ich živote rôznymi spôsobmi, ako napríklad konfliktmi vo vzťahoch. Ak váš vzťah pôsobí ako menej opodstatnený než vzťahy vašich heterosexuálnych priateľov či rodiny, aj vaše problémy sú tým pádom menej opodstatnené, čo znamená, že sa neriešia.“

Oznámil, že sa chystá začať s druhou časťou svojho projektu, v ktorej bude robiť rozhovory s priateľmi a členmi rodín homosexuálov a transrodových ľudí, ktorí spáchali samovraždu. Skerrett povedal, že sa bude pozostalých rodinných príslušníkov pýtať na ich drahých zosnulých, a zvlášť „na ich možné, vnútorne osvojené pocity homofóbie.“

Sprigg pre LifeSiteNews povedal: „Privítal som tento ďalší prínos k súboru dôkazov, ktoré vyvracajú mýty o ‚homofóbii.‘ Škoda len, že výskumník Dr. Skerrett sa zrejme chce aj naďalej držať tohto mýtu, keď teraz tvrdí, že je to ‚stigmatizovanie‘, čo homosexuálom bráni nájsť pomoc v ich problémoch so vzťahmi.“

Štúdiu Dr. Skerretta „Samovraždy u lesieb, gayov, bisexuálneho a transrodového obyvateľstva v Austrálii: Analýza Registra samovrážd v Queenslande,“ si môžete prečítať online.

Zdroj: tu
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.