Choď na obsah Choď na menu
 

Väčšina Američanov si myslí, že homosexualita je vrodená. Veda tvrdí opak

 

Princeton, New Jersey, 20. mája 2015 – Po prvýkrát väčšina Američanov v prieskume tvrdí, že „homosexualita je  vrodená“.

Podľa najnovšieho prieskumu Gallupovho inš !@#$%^&*útu, 51% opýtaných tvrdí, že ľudia sa ako gejovia alebo lesbičky rodia. Len 30% z nich hovorí, že ich sexuálnu orientáciu určujú vonkajšie faktory, akými sú výchova a prostredie.

No veda tento fakt nepotvrdila. Minimálne osem veľkých štúdií z celého sveta zistilo, že homosexualita nie je genetické ochorenie.

Peter Sprigg z Family Research Council hovorí, že početné a precízne štúdie jednovaječných dvojčiat vyvrátili tvrdenie, že existuje nejaký „homosexuálny gén“. Ak by bola homosexualita vrodená a vopred určená, potom to znamená, že ak by bolo homosexuálom jedno z jednovaječných dvojčiat, malo by ním byť aj druhé.

Jedna štúdia Kolumbíjskej univerzity a univerzity Yale dokonca zistila, že homosexualita sa vyskytuje iba u 6,7% ​​mužských jednovaječných dvojčiat a u 5,3% ženských jednovaječných dvojčiat.

Nízka miera spoločnej homosexuality u jednovaječných dvojčiat – asi šesť percent – sa dá ľahko vysvetliť výchovou a nie prirodzenosťou.

Vedci Peter Bearman a Hannah Bruecknerová dospeli k záveru, že rozhodujúcim faktorom je prostredie. Jednoznačne odmietli, že by dôvodom pre homosexualitu bol akýkoľvek „genetický vplyv nezávislý od sociálneho kontextu“. Naše výsledky podporujú hypotézu, že slabšia rodová socializácia v ranom detstve a rannej adolescencii formuje následnú milostnú preferenciu rovnakého pohlavia.“

Slabšia rodová socializácia“ znamená, že chlapec nemal pozitívny otcovský vzor alebo dievča nemalo pozitívny vzor matky.

Vo svetle týchto dôkazov, Sprigg jednoducho povedal, že „Nikto sa ako homsexuál nenarodil.“

Psychiatri William Byne a Bruce Parsons toto poznanie zhrnuli takto: „Kritické skúmanie dokazuje, že chýbajú dôkazy, ktoré by podporili biologickú teóriu... V skutočnosti sa zdá, že súčasným trendom je podceňovať výpovednú hodnotu už existujúcich psychosociálnych modelov...“ Inými slovami, homosexualita je psychická choroba a nie niečo, s čím sa ľudia rodia.

Niektorí homosexuáli otvorene priznávajú, že svoj životný štýl si zvolili sami. Lindsay Millerová, ktorá samú seba opisuje ako „queer ženu“ sa sťažovala v The Atlantic Monthly, „som frustrovaná zahalenou povýšenosťou heterosexuálnych ľudí, ktorí sú presvedčení, že si queer ľudia „nemôžu pomôcť“, a tak by sa s nimi malo zaobchádzať s toleranciou a ľútosťou“.

Ja som sa takáto nenarodila,“ napísala. Heterosexualita nie je život, s ktorým som skončila preto, že som nemala žiadne iné možnosti. Nemýľte saja som si homosexuálny život vybrala.“

Je na čase poslať mýtus o tom, že sa „takýmito rodia“ na cintorín nepodarených koncepcií a pochovať ho na parcele hneď vedľa mýtu, že Slnko obieha okolo Zeme,“ napísal Bryan Fischer z Americkej asociácie rodín (American Family Association).

Napriek všetkému si tento mýtus naďalej získava svojich zástancov – a to dokonca aj medzi konzervatívcami. Podľa nového prieskumu Gallupovho inšitútu sú republikáni rozdelení otázkou, či sa Američania ako homosexuáli rodia (40%) alebo či orientáciu osôb rovnakého pohlavia určujú faktory prostredia, v ktorom žijú (36%).

V predchádzajúcich prieskumoch väčšina republikánov povedala, že homosexualita nie je vrodená. Podľa najnovšieho prieskumu sú teraz Američania náchylnejší pozerať sa na sexuálnu orientáciu ako na danú od prirodzenosti, než ako na tú, ktorú si ľudia vyberú alebo ktorá je dôsledkom výchovy. Väčšina (62%) demokratov verí, že homosexuáli sa takýmito narodili.

Problém sa týka republikánskych politikov, ktorí - rovnako ako všetci politici - založili svoje verejné vyhlásenia na prieskumoch verejnej mienky. Prezidentský kandidát doktor Ben Carson sa nedávno ospravedlnil za tvrdenie, že ľudia sa pre homosexuálnu orientáciu rozhodnú. Senátor Marco Rubio povedal, že, hoci on nepodporuje manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia, verí, že ľudia sa ako homosexuáli alebo lesbičky rodia.

Fischer hovorí, že naša spoločnosť - a najmä naši prezidentskí kandidáti - by mali svoju politiku založiť na lekárskych a vedeckých faktoch a nie na prieskumoch verejnej mienky. „Ak je homosexuálne správanie voľbou, potom naša verejná politika môže byť slobodne formovaná úprimným pohľadom na to, či je takáto voľba správania zdravá a mala by sa podporovať alebo nezdravá a nebezpečná a malo by sa teda od nej odrádzať,“ napísal.

Neexistuje žiadna diskusia ohľadom ohrozenia zdravia, ktoré predstavuje angažovanie sa v homosexuálnom životnom štýle. Fischer pripomína, že Homosexálna a lesbická lekárska asociácia (Homosexal and Lesbian Medical Association) pripúšťa, že homosexuálov viac ohrozuje AIDS, nadmerné užívanie návykových látok a alkoholu, depresie a úzkosti, hepatitídy, pohlavné choroby a rakovina prostaty a hrubého čreva.

Nie je to typ správania, ktoré by akákoľvek racionálna spoločnosť mala schvaľovať, súhlasiť s ním, alebo ho dotovať, odmenovať, podporovať, či uznávať - a to tak v domácej politike ako na trhu,“ píše Fischer. „Je to voľba a zlá voľba.“

Gallupov prieskum, ktorý sa konal 6.-10 mája hlási tiež nový rekordný počet Američanov, ktorí podporujú „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia.

Prieskum je založený na telefonických rozhovoroch s náhodnou vzorkou 1024 dospelých osôb (18 - ročných a starších), ktorí žijú v Spojených štátoch. Organizácia tvrdí, že rozpätie chyby pri tejto vzorke je ± 4 percentuálne body pri úrovni spoľahlivosti 95%.

 
Zdroj: TU