Choď na obsah Choď na menu
 

Valné zhromaždenie OSN volilo v prospech „manželstiev“ homosexuálov

V živom a nezvyčajne plnom rozpočtovom stretnutí dali členské štáty OSN zelenú pre špeciálne výhody všetkým zamestnancom OSN v právnych úpravach rovnakého pohlavia.

Ruský návrh na Valnom zhromaždení, ktorý sa pokúsil zvrátiť jednostranné rozhodnutie Generálneho tajomníka OSN z minulého júna, ktorým rozšíril špeciálne výhody manželstiev rovnakého pohlavia všetkých zamestnancov OSN, dokonca aj ak ich krajina pôvodu neuznáva zväzky rovnakého pohlavia.

Zvláštnosťou je, že až 80 krajín volilo v prospech týchto výhod. Iba 43 krajín volilo za odvolanie tohto výkonného nariadenia a 70 krajín, ktorých zákony nie sú v súlade s týmto výkonným nariadením, sa buď zdržali hlasovania (37), alebo sa nezúčastnili, prípadne nevhodili hlas (33). Keby všetky tieto krajiny volili, pravdepodobne by Valné zhromaždenie anulovalo rozhodnutie generálneho tajomníka.

Na začiatku stretnutia si slovenský predseda komisie dovolil zažartovať ohľadom počtu zúčastnených v konferenčnej miestnosti OSN. Zasadnutia rozpočtovej komisie sú totiž všeobecne málopočetné a navštevujú ich iba technickí experti.

Správa generálneho tajomníka, ktorou obhajoval svoje rozhodnutie, bola prečítaná ešte pred hlasovaním spolu s vyhlásením, že to bolo jeho „privilégiom a povinnosťou“ urobiť takéto rozhodnutie. USA, západoeurópske krajiny a severské krajiny sa potom krátko po sebe vystriedali na pódiu, aby parafrázovali jeho poznámky o potrebe podporovať „rovnosť.“

Rusko argumentovalo, že rozhodnutie otvorene poprelo rezolúciu Valného zhromaždenia z roku 2004, ktorá žiadala, aby sa manželský stav zamestnancov OSN určoval podľa zákonov krajiny, z ktorej pochádzajú. Saudská Arábia sa postavila na stranu Ruska, ale ako svoju motiváciu citovala zákon shari'a. 

Podľa zdrojov by výsledok hlasovania nemal byť videný ako globálny znak podpory pre práva LGBT, ale ako dôkaz úplnej dominancie bohatých donorských krajín na rozpočtové a administratívne záležitosti OSN. Výsledok prehlbuje dojem, že členské štáty, ktoré nezdieľajú sociálnu agendu bohatých donorských štátov, majú menší reálny vplyv na systém.

Dokonca aj medzi 80 krajinami, ktoré hlasovali za podporu generálneho tajomníka, je najmenej polovica takých, ktoré nepovoľujú špeciálne výhody pre páry rovnakého pohlavia v rámci svojich národných zákonov. Manželstvo medzi mužom a ženou zostáva normou vo veľkej väčšine krajín sveta a nie viac ako 40 krajín z celého sveta povoľuje špeciálne výhody párom rovnakého pohavia prostredníctvom zákonov, ktoré umožňujú tzv. „manželstvo homosexuálov“ alebo civilné zväzky. Dokonca aj v Európe iba niekoľko krajín schvaľuje takéto úpravy bez obmedzení.

Delegát jednej európskej krajiny ešte pred hlasovaním pre Friday Fax otvorene povedal, že krajiny z Európskej únie prispievajú 30 % z rozpočtu OSN, a preto by mali mať väčsie slovo pri rozhodovaní, ako sú tie peniaze použité. Tie isté krajiny vynaložili značný politický kapitál na to, aby v utorok dosiahli takýto výsledok hlasovania.

Absencie či zdržania sa hlasovania sú produktom šesťročnej kampane USA a Európskych štátov, aby dotlačili krajiny k zdržaniu sa počas hlasovaní týkajúcich sa lesbických, gej, bisexuálnych a transgender (LGBT) otázok v OSN.

Toto nie je prvý raz, čo Valné zhromaždenie odobrilo rozhodnutie generálneho tajomníka garantovať zamestnancom OSN v zväzkoch rovnakého pohlavia manželské výhody. 

Rezolúcia z roku 2004, na ktorú sa odvolalo Rusko, bola prijatá Valným zhromaždením po podobnom výkonnom opatrení generálneho tajomníka. Limitovala rozsah tajomníkovho rozhodnutia rozšíriť manželské výhody pre partnerov rovnakého pohlavia. Teraz bolo potrebné hlasovanie, čo odzrkadľuje význam ruskej intervencie napriek požiadavkám USA a Európanov. 

Hlasovanie bolo testovacím prípadom pre budúce zosúladené snahy Európskych krajín a generálneho tajomníka, aby rozšírili práva LGBT cez systém OSN, napriek tomu, že OSN nemá na takéto rozhodnutia žiadny mandát. Teraz bol urobený precedens, že generálny tajomník môže otvorene odporovať konsenzu Valného zhromaždenia ohľadom LGBT otázok.

Po hlasovaní Rusko vyhlásilo, že nebude považovať opatrenie generálneho tajomníka za „účinné“ napriek hlasovaniu, pretože je v rozpore s rezolúciou z roku 2004.

Zdroj: TU