Choď na obsah Choď na menu
 

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva bojuje za ‚práva‛ gayov

 

 

NEW YORK – Nová rozvojová agenda OSN pre rozvoj mlčí o jedincoch, ktorí sa označujú za lesby, gayov, bisexuálov a transsexuálov, no Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska to chce zmeniť.

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva pre OSN Sir Mark Lyall Grant povedal mimovládnym organizáciám, že práva LGBT skupiny budú súčasťou nových rozvojových cieľov OSN pred rokovaniami o obnove rozvojového systému OSN v jej ústredni tento týždeň.

Vlády a úradníci OSN načrtli tento týždeň počas prvého kola rokovaní v ústredni OSN rozdielne vízie pre novú agendu globálneho rozvoja. Rozvojová agenda po roku 2015, ktorá nahradí program Rozvojové ciele tisícročia, vstúpi do platnosti v januári budúceho roka. Tento týždeň sa krajiny stretli, aby zhruba načrtli svoje stanovisko a začali rokovania.

Ako sa očakávalo, krajiny sa veľmi nezaoberali podstatou novej agendy a práva LGBT osôb sa nestali témou rozhovoru. To znepokojuje advokátov pre práva týchto osôb, ktoré sa minulý piatok, počas fóra pre mimovládne organizácie, zišli pred ústredňou OSN na protest. Skupiny sa za posledné roky zviditeľnili vytvorením nových zdrojov finančnej podpory ich aktivít zo strany USA a EÚ.

Kľúčovou zložkou novej agendy bude inštitucionálny mechanizmus na monitorovanie progresu nového súboru rozvojových cieľov, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou zastrešovaný Ekonomickou a sociálnou radou OSN. Realizácia a prieskum však budú založené na dobrovoľnosti štátu. Najviac znepokojujúce je to pre LGBT skupiny, pretože normatívny základ si v OSN ešte len musia zabezpečiť.

Keď počas fóra podpichli touto záležitosťou kenského veľvyslanca, ktorý predsedá rokovaniam o Rozvojovej agende po roku 2015, nezaručil, že práva LGBT osôb nájdu v tejto agende svoje miesto. Namiesto toho zdôraznil, že realizácia a prieskum agendy budú riadené štátom.

Jeho britský oponent sa v tej istej záležitosti usiloval uistiť LGBT skupiny hovoriac, že ich záležitosti budú nepriamo adresované v rubrike „sexuálne a reprodukčné zdravie a práva“, ktorej kontroverzný názov v súčasnosti nie je časťou odsúhlasených cieľov, pretože v stratégii OSN nebol nikdy zadefinovaný. Skupiny obhajcov sa zaoberajú otázkami ako je potrat na požiadanie a následne LGBT právami.

V kontroverznej správe generálneho tajomníka OSN z decembra bol použitý rovnako kontroverzný termín namiesto toho, ktorý v cieľoch odsúhlasilo minulý rok Valné zhromaždenie OSN. V správe bol tiež návrh, podľa ktorého by krajiny mali počúvať LGBT skupiny.

Obnova vytvorí univerzálne ciele pre potreby sociálne, ekonomické a pre potreby životného prostredia – nie ako predošlé rozvojové osnovy, ktoré sa sústredili na to, aby pomohli chudobným krajinám dosiahnuť základnú rozvojovú úroveň. Zahájením rokovaní je sedemnásť cieľov a 169 cieľových aktivít, ktoré boli Valným zhromaždením odsúhlasené minulý rok.

Súčasťou agendy sú sociálne problémy, ako je riešenie chudoby a hladu, vylepšenie zdravia a vzdelávania, ale tiež nároky zvýšiť nárast ekonomiky hovoriac o záležitostiach životného prostredia, akými sú klimatické zmeny, odlesňovanie a degradovanie morí.

Užitočnosť takéhoto prístupu spochybňuje len niekoľko vlád. V utorok Kanada argumentovala tým, že by sa agenda mala zamerať na „najchudobnejších z chudobných“ a na menej cieľov a cieľových aktivít. Ich názor však v iných delegáciách, ktoré chcú, aby ich vlastné záležitosti boli stredobodom záujmu, nezarezonoval.

O čom treba ešte v prípade ostatných krajín rozhodnúť je to, ako budú dohodnuté ciele realizované a ako bude posudzovaný ich progres, s výrazným rozdielom medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. Pretrvávajúce nezhody však badať ohľadom stupňa zaangažovanosti generálneho tajomníka a väčšiny úradníctva OSN pod jeho vedením, ktorú by mali mať v navrhovaní nového rozvojového rámca.

V decembrovej správe generálny tajomník navrhol, že by úradníctvo OSN malo uskutočniť „odbornú kontrolu“ každého cieľa a cieľovej aktivity predtým, ako bude rozvojová agenda dokončená. Navrhol tiež reorganizáciu cieľov cez 6 „základných elementov.“

Tieto skutky sú všeobecne videné ako zásah prednostného práva členských štátov OSN do navrhovania novej rozvojovej agendy a rozhodovania o nej. Koalícia G77 a Číny, bloku 137 rozvojových krajín, dodala závažné vyjadrenia o tom, že ciele „by nemali byť upravené za zatvorenými dverami hŕstkou zvolených expertov.“

Zaangažovanosť úradníctva OSN v rozvoji dát a indikátorov na monitorovanie cieľov a cieľových aktivít je vo všeobecnosti prijatá, kým sú krajiny schopné zvoliť si indikátory na národnej úrovni.

Neistota ohľadom detailov rozvojovej agendy po roku 2015 bude pretrvávať až do júla, kedy skončí medzinárodná konferencia financovania rozvoja. Úspech novej agendy záleží na dosiahnutí tohto súhlasu.

Prvý koncept novej rozvojovej agendy sa očakáva v máji. Dokument musí byť dokončený do konca septembra, kedy sa v ústredni OSN stretnú svetoví lídri, aby si novú rozvojovú agendu prevzali.