Choď na obsah Choď na menu
 

Za záplavy môžu homosobáše, napísal poslanec premiérovi

homo_467534.jpg

LONDÝN - Británia bojovala v posledných týždňoch s veľkými záplavami. Povodne napáchali obrovské škody a žiaľ, voda si vybrala svoju daň aj na ľudských životoch. Jeden britský poslanec šokoval verejnosť svojím vyjadrením o dôvodoch povodní v Anglicku.

Sobáše homosexuálov
Poslanec zastupiteľstva britského mestečka Henley on Thames David Silvester považuje záplavy a povodne, ktoré Britániu v uplynulých týždňoch zasiahli, za dôsledok minuloročného uzákonenia sobášov osôb rovnakého pohlavia. Vyplýva to z listu určeného pre miestny denník, ktorý jeho obsah zverejnil v sobotu.

Poslanec za čoraz populárnejšiu euroskeptickú Nezávislú stranu (UKIP) v ňom poukazuje na jeho varovanie smerom k premiérovi Davidovi Cameronovi, ktorý minulý rok nakoniec pretlačil zákon o manželstvách neheterosexuálov. Stalo sa tak aj napriek odporu časti jeho Konzervatívnej strany a anglikánskej cirkvi. Norma by do platnosti mala vstúpiť koncom marca, kedy sa očakávajú aj prvé homosobáše.

Kontroverzný list
"Písal som Davidovi Cameronovi v apríli 2012, aby som ho varoval pred katastrofami, ktoré budú sprevádzať časti jeho zákona o manželstvách homosexuálov. Jeho to jeho chyba, že veľké oblasti krajiny postihli búrky a povodne. Arogantne konal proti evanjeliu, ktoré raz spravilo Britániu veľkou a každý by sa mal poučiť, že žiadny muž alebo človek, akokoľvek mocný, sa nemôže zahrávať so Všemohúcim," napísal pre denník Silvester, ktorý opustil Cameronovu stranu práve pre spory vo veci homosobášov.

Začiatkom januára zaplavila voda stovky domov na západnom pobreží Británie, ktoré ohrozoval aj silný vietor, prudký dážď a vysoké vlny. Boli vyhlásené varovania pred zaplavením pobrežných oblastí. Úrady ľuďom odporučili, aby sa nezdržiavali pri pobreží a na brehoch riek. Pre povodne už museli uzavrieť viacero ciest a obyvatelia Británia sa museli vysporiadať aj s obmedzeniami v železničnej a leteckej doprave.

Zdroj:tu

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

(Dana, 22. 1. 2014 11:25)

Římanům 1:Římanům 1:16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
17 Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´
18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen.
26 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.
29 Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,
30 pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31 nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
32 Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.
2 Timoteovi 3:1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
6 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
7 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Matouš 7:13  Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14  Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
15  Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16  Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17  Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20  A tak je poznáte po jejich ovoci.
21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.
https://www.facebook.com/photo.php?v=1375330882810